Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące podatkowych rozwiązań w tarczach antykryzysowych związanych z Covid-19.
Zostały one wydane na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej, więc podatnik, który się do nich zastosuje, korzysta z ochrony prawnej.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapewniali podczas wczorajszej konferencji prasowej, że przy tworzeniu tego dokumentu przyjęto korzystną interpretację dla podatnika.
Wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreślił, że organy podatkowe powinny patrzyć na działania podatników przez pryzmat całkiem nowych okoliczności. Chodzi o to, by nie wymagać rzeczy niemożliwych, natomiast brać pod uwagę to, że obecnie przedsiębiorcy mają mniej czasu na śledzenie zmian w prawie.
– Administracja skarbowa powinna interpretować przepisy z uwzględnieniem szczególnie ciężkiej sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy – powiedział wiceminister Sarnowski. Nie wykluczył, że organy podatkowe otrzymają dodatkowe wytyczne w tej sprawie.

Przekazanie darowizn

Jeden z przykładów korzystnej dla podatników interpretacji dotyczy darowizn dla placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Przypomnijmy, że wielkość odliczenia w PIT i CIT wynosi dla darowizn przekazanych:
  • do 30 kwietnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. – 150 proc. wartości darowizny,
  • od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – równowartość przekazanej darowizny.
Z objaśnień wynika, że dla skorzystania z preferencji nie ma znaczenia, w którym momencie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. podmiot został wpisany do wykazu placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Wpis do wykazu nie musi być na moment przekazania darowizny. Przykładowo podatnik może odliczyć darowiznę przekazaną 10 marca br. Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. W. Biegańskiego w Grudziądzu, mimo że ten został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny dopiero 13 marca 2020 r.

Ulgi w praktyce

Objaśnienia odnoszą się też do pojęć, które pojawiły się w tarczach antykryzysowych i warunkują skorzystanie z niektórych przepisów.
Przykładowo chodzi o „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”, od których zależy możliwość późniejszej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, tj. za marzec do 20 sierpnia, za kwiecień do 20 października i maj do 20 grudnia. O wątpliwościach co do tego sformułowania pisaliśmy w artykule „Preferencje są, ale warunki nie do końca jasne” (DGP nr 93/2020).
W opublikowanych objaśnieniach minister po raz kolejny potwierdził, że brak definicji w tym zakresie jest celowym zabiegiem, bo u każdego podatnika negatywne konsekwencje mogą się przejawiać inaczej.
Minister podał natomiast więcej przykładów odnoszących się do innego pojęcia ‒ przeciwdziałania COVID-19. Definicja tego sformułowania znalazła się wprost w specustawie z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Chodzi o „wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby”.
Pojęcie przeciwdziałania COVID-19 pojawiło się w przepisach tarczy pozwalających na uwzględnianie już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (a nie dopiero po zakończeniu roku, w zeznaniu rocznym):
  • ulgi na badania i rozwój (polegającej na dodatkowym odliczeniu kosztów kwalifikowanych),
  • ulgi IP Box (czyli 5-proc. stawki podatku dochodowego).
W kontekście ulgi B+R minister finansów podał przykład wydatków na badania nad nowymi antybakteryjnymi soczewkami kontaktowymi, które ograniczałyby ryzyko zakażenia się koronawirusem.
Wskazał natomiast przykład braku możliwości skorzystania z drugiej preferencji ‒ IP BOX. Przykład dotyczy firmy informatycznej, której zostało zlecone wprowadzenie i rozbudowanie systemu zdalnej pracy oraz utrzymanie help-desku. Z objaśnień wynika, że w tym wypadku ulga IP BOX nie przysługuje, bo nie jest to działalność badawczo-rozwojowa, a na dodatek firma nie posiada praw do programu komputerowego, który ulepsza.

Koszty podatkowe

W objaśnieniach minister odniósł się też do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów w kontekście wydatków i świadczeń „okołopandemicznych”. Przykładowo potwierdził, że do podatkowych kosztów można zaliczyć nie tylko środki ochronne, takie jak maseczki, rękawiczki, lecz także koszty odwołanych szkoleń, poniesionych przez pracodawcę jeszcze przed pandemią.
Podczas konferencji dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF Aleksander Łożykowski podał inne przykłady wydatków, które można odliczyć od przychodu ‒ zakup laptopów w związku z pracą zdalną w czasie epidemii oraz wydatki na miejsca w przedszkolu dla dzieci pracowników, którzy nie mogą pracować zdalnie, a jednocześnie nie mogą zapewnić opieki dla swoich pociech.
O możliwościach odliczeń pisaliśmy również na naszych łamach, m.in. w artykule „Nie ze wszystkim trzeba czekać na specustawę” (DGP nr 64/2020). ©℗
Podatek od budynków do zwrotu do 24 lipca
W trakcie konferencji prasowej dyrektor departamentu systemu podatkowego w MF Przemysław Szymczyk odniósł się do kwestii zwrotu nadpłaconego podatku od przychodów z budynków. Zasadniczo obowiązek podatkowy w tym zakresie mają właściciele: galerii handlowych, domów towarowych, biurowców, magazynów, hoteli i innych budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych. Uiszczają oni podatek od wartości tych budynków.
Tarcza 4.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) zwolniła ich jednak z tej daniny za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (art. 52pa ustawy o PIT i art. 38ha ustawy o CIT).
Ustawodawca wprowadził to zwolnienie w miejsce wcześniejszego odroczenia (do 20 lipca) terminu zapłaty tego podatku za miesiące od marca do maja br. Ponadto tamto odroczenie dotyczyło tylko niektórych przedsiębiorców, którzy spełnili określone warunki, np. dotyczące spadku przychodów.
Część podatników zapłaciła więc podatek, zanim zostali z niego zwolnieni.
Przemysław Szymczyk zapewnił, że podatnicy dostaną zwrot tej daniny automatycznie do 24 lipca br. Organy podatkowe oddadzą nadpłatę z urzędu, na podstawie art. 72 ordynacji podatkowej. Mają na to 30 dni, licząc od powstania nadpłaty, czyli od momentu wejścia w życie tarczy 4.0 (a więc od 24 czerwca br.). Jeżeli organy nie zwrócą wpłat do 24 lipca br., będą naliczane odsetki za zwłokę ‒ wyjaśnił dyrektor Szymczyk.