Umorzone kwoty subwencji z tarczy finansowej oraz otrzymanego z Funduszu Pracy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowania do pensji pracowników i należnych od nich składek ZUS nie mogą być uznane za przychód strefowy – wyjaśnił wiceminister finansów Piotr Patkowski w odpowiedzi na poselskie zapytanie.
Wsparcie z rządowych tarcz antykryzysowych trafiło również do przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Firmy te muszą być szczególnie ostróżne przy rozliczeniach z fiskusem, zwłaszcza przy wyodrębnianiu przychodów i kosztów strefowych oraz pozastrefowych. Stąd poselskie zapytanie, czy za przychód strefowy należy uznać umorzoną subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju, jeśli została ona przeznaczona na prowadzenie działalności w SSE.
Poseł spytał także, czy przychodem strefowym będzie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych i należnych od nich składek ZUS, otrzymane na podstawie art. 15zzb i 15g tarczy antykryzysowej 1.0, czyli ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568).
Na oba te pytania wiceminister Patkowski odpowiedział przecząco. Przypomniał, że pomoc finansowa otrzymana z PFR jest dla celów podatkowych traktowana jak pożyczka, więc wypłata dofinansowania jest neutralna podatkowo. Umorzenie nie będzie zatem oznaczać powstania przychodu strefowego – wyjaśnił wiceminister.
Dodał, że przychodem strefowym nie jest również dofinansowanie do pensji i składek ZUS otrzymane na podstawie tarczy antykryzysowej 1.0. Nie może być ono przychodem strefowym, skoro nie jest kosztem kwalifikowanym dla celów pozyskania pomocy w SSE – stwierdził wiceminister.
Odpowiedź z 3 lipca 2020 r. wiceministra finansów Piotra Patkowskiego na zapytanie poselskie nr 1073