Wydatki na broń, która pozwoli uchronić firmowy sprzęt przed wandalizmem lub kradzieżą, nie mogą być odliczone od przychodu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Spytał o to przedsiębiorca zajmujący się doradztwem informatycznym. W ramach działalności gospodarczej wdraża systemy IT u klientów w różnych miejscach kraju. Porusza się wynajętym samochodem osobowym, a nocuje często w hotelach. W samochodzie pozostawia sprzęt niezbędny do wykonywania swojej działalności (np. laptop, rzutnik). Bał się, że zostawiając auto w różnych miejscach, nie zawsze strzeżonych, naraża się na kradzież pojazdu. Ponadto, zgodnie z umową najmu, musiałby zapłacić odszkodowanie za wszelkie uszkodzenia pojazdu.
Postanowił więc kupić gaz pieprzowy i pistolet hukowo-gazowy. To – jak twierdził – pozwoliłoby mu chronić się przed skutkami ewentualnego wandalizmu lub kradzieży.
Uważał, że wydatek ten będzie mógł zaliczyć do firmowych kosztów, bo – jak przekonywał – będzie on służył zabezpieczeniu źródła przychodów.
Na poparcie swojej tezy przywołał dawną interpretację, wydaną jeszcze przez naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, z której wynikało, że wydatki na broń gazową zabezpieczającą przedsiębiorcę przed kradzieżą mogą być kosztem uzyskania przychodu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem. Wyjaśnił, że wydatki na zakup gazu pieprzowego i pistoletu hukowo-gazowego mają charakter osobisty, są związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobistego. Nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie można ich odliczyć od przychodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.336.2020.1.IM