Innowacyjne firmy, czyli takie, które korzystają z ulgi na badania i rozwój oraz IP Box mają możliwość obniżania wpłacanych w trakcie roku zaliczek. Przypomnijmy: pierwsza z tych preferencji pozwala ponownie odliczyć od dochodu tzw. koszty kwalifikowane (np. wynagrodzeń pracowników, sprzętu), które zostały już uwzględnione w kosztach podatkowych. Z kolei IP Box polega na zastosowaniu 5 proc. stawki do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli m.in. z patentów. Rozwiązania te są przewidziane zarówno dla podatników PIT, jak i CIT.

Ulgi te rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu. Specustawa wprowadziła jednak wyjątek od tej zasady. Pozwala skorzystać z preferencji już w trakcie roku, co oznacza możliwość obniżenia płaconej zaliczki na podatek dochodowy, ale: tylko czasowo.

Co istotne, aby skorzystać z preferencji trzeba spełnić warunek. W przypadku ulgi B+R celem działalności badawczo-rozwojowej musi być „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19”. Natomiast w przypadku IP Box dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej muszą być „wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19”.