Ulgi te rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu. Specustawa wprowadziła jednak wyjątek od tej zasady. Pozwala skorzystać z preferencji już w trakcie roku, co oznacza możliwość obniżenia płaconej zaliczki na podatek dochodowy, ale: tylko czasowo.

Co istotne, aby skorzystać z preferencji trzeba spełnić warunek. W przypadku ulgi B+R celem działalności badawczo-rozwojowej musi być „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19”. Natomiast w przypadku IP Box dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej muszą być „wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19”.