Jeśli fiskus z innego kraju potrzebuje dodatkowych informacji od podatnika, to decyzja o zwrocie podatku wydłuża się do co najmniej sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosku – wyjaśniła Anna Chałupa, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w odpowiedzi na poselską interpelację.
Dodała, że polska administracja nie zwraca się do organów z innych państw unijnych z prośbą o przyśpieszenie zwrotu podatku, bo byłoby to niedyplomatyczne. Co innego podatnik – on może zwrócić się do zagranicznego fiskusa o wyjaśnienia.
Interpelacja dotyczyła opóźnień w zwrocie VAT w związku z zakupem paliwa na terenie Niemiec. Podatek ten jest oddawany w ramach procedury szczególnej VAT-REFUND.