Podatnicy, którzy obecnie składają deklaracje VAT raz na miesiąc, od 1 października 2020 r. będą zobligowani do składania plików JPK_V7M.

1 października wejdzie w życie obowiązek stosowania nowego jednolitego pliku kontrolnego. Dokument elektroniczny będzie dostępny w dwóch wersjach: JPK_V7M dla podatników obecnie składających deklaracje VAT-7 co miesiąc i JPK_V7K dla tych, którzy wysyłają deklaracje VAT-7K raz na kwartał.

JPK_V7M będzie zawierać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7,
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W praktyce oznacza to, że JPK_V7M scali ze sobą struktury obecnego JPK oraz deklaracji VAT-7. Podatnik nie będzie musiał generować dwóch plików, składać dwóch podpisów autoryzujących, dokonywać dwóch wysyłek i dwukrotnie oczekiwać na UPO. Z drugiej strony pewną trudnością może okazać się wypełniania w części ewidencyjnych nowych pól, których nie ma w obecnie przesyłanych JPK. Obowiązkowe będzie wprowadzanie oznaczeń identyfikujących niektóre usługi i towary (tzw. kody GTU), których pełny wykaz znajduje się w rozporządzeniu. Inną nowością będzie obowiązek oznaczania niektórych szczegółowych rodzajów transakcji.

Jak wypełniać ewidencję VAT wraz z plikami JPK_V7M i JPK_V7K według nowych przepisów: ===>>>Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK, nie będzie już możliwe wysyłanie deklaracji VAT-7 w inny sposób niż przez JPK_V7M. Nie zmienią się natomiast zasady składania skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak i pozostałych deklaracji w zakresie VAT (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14).

JPK_V7M będzie się składać z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Do 25. dnia każdego miesiąca (jeśli to sobota lub dzień wolny od pracy, termin wydłuża się do kolejnego dnia roboczego) podatnik będzie zobligowany do wysłania dokumentu wypełnionego w obu częściach. Poda w nim dane za poprzedni miesiąc, np. informacje dotyczące stycznia będzie musiał wykazać w JPK_V7M wysyłanym do 25 lutego.

Pierwotnie obowiązek stosowania nowego JPK_VAT miał wejść w życie dla części podatników już 1 kwietnia 2020 r., a dla większości 1 lipca 2020 r. Terminy zostały jednak przesunięty z powodu pandemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa 4.0 wyznaczyła datę 1 października jako obowiązującą dla wszystkich czynnych podatników VAT.