Jeżeli faktura za instalację fotowoltaiczną jest wystawiona tylko na męża, to żonie nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Artykuł 26h ustawy o PIT pozwala odliczyć do 53 tys. zł poniesionych wydatków na ocieplenie podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego (np. na okna, piece). Małżonkom przysługują odrębne limity odliczeń, więc każdy może potrącić 53 tys. zł. Potwierdził to minister finansów w objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r.
Warunkiem jest jednak, że faktury są wystawione na każdego z małżonków.
Przekonała się o tym podatniczka, która wraz z mężem jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego. W 2019 r. małżonkowie zapłacili za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Faktura została jednak wystawiona tylko na męża. Kobieta chciała się upewnić, czy również może odliczyć od dochodu poniesione wydatki.
Dyrektor KIS na to nie pozwolił. Wyjaśnił, że z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać tylko ten podatnik, na którego wystawione są faktury dokumentujące poniesione wydatki.
Pełny zakres wydatków podlegających odliczeniu określił minister inwestycji i rozwoju w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2489). Warunkiem ulgi jest to, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Wymiana dachu
W innej interpretacji ‒ z 19 czerwca 2020 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.390.2020.2.ŁS) ‒ dyrektor KIS potwierdził, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki na:
• usunięcie starego pokrycia dachowego,
• ułożenie nowej blachodachówki,
• wymiany rynien i rur,
• docieplenie dachu, izolację pianą oraz płytami OSB i GKB.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 czerwca 2020 r. sygn. 0115-KDIT2. 4011.255.2020.2.ŁS