Komisja Europejska chce odroczyć wejście w życie reformy opodatkowania e-handlu, zaproponowała też przesunięcie terminów na wymianę między państwami UE transgranicznych schematów podatkowych oraz informacji o rachunkach finansowych podatników Unii.
Reklama
Na razie KE opublikowała projekty nowelizacji unijnych dyrektyw 2011/16/EU, 2017/2455/EU, 2019/1995/EU i rozporządzeń 2017/2454 oraz 2019/2026. Wynika z nich, że:
  • platformy i sklepy internetowe będą odpowiedzialne za VAT nierozliczony przez korzystających z ich usług pozaunijnych sprzedawców od początku lipca 2021 r., a nie od stycznia 2021 r.,
  • państwa unijne po raz pierwszy wymienią się transgranicznymi schematami podatkowymi do końca stycznia 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano do 31 października br.,
  • automatyczna wymiana informacji o rachunkach finansowych podatników UE miałaby miejsce do końca 2020 r., a nie do końca września br.
  • Kasy programowe nie tylko dla usług transportowych
KE nie wyklucza kolejnego przedłużenia dwóch ostatnich terminów o trzy miesiące, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie poprawie.
Teraz projektami zajmie się Rada Unii Europejskiej, co może nastąpić już 19 maja, ale tego dnia nie dojdzie jeszcze do przyjęcia projektów.

Więcej czasu na MDR

Pierwsza zmiana dotyczy raportowania transgranicznych schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules − MDR). Z dotychczasowych przepisów wynika, że „historyczne” schematy, które były wdrażane w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., miały być zgłoszone fiskusowi najpóźniej do końca sierpnia br. Teraz jednak KE zakłada, że termin na wypełnienie tych obowiązków przez promotorów, korzystających i wspomagających zostanie przesunięty na koniec listopada 2020 r.
Transgraniczne schematy, które zostaną wdrożone lub przygotowane do wdrożenia po 1 lipca br. nadal trzeba będzie raportować fiskusowi w ciągu 30 dni, ale termin ten ma być liczony nie od 1 lipca, a od 1 października 2020 r.
Przełożony zostanie też termin na wymianę tych informacji między administracjami skarbowymi państw unijnych – ma to nastąpić najpóźniej do 31 stycznia 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano do końca października.
W Polsce obowiązek zgłoszenia szefowi KAS transgranicznych i krajowych MDR został zawieszony do końca czerwca br., zgodnie z tarczą antykryzysową 2.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

…i wymianę informacji o rachunkach

Bruksela zaproponowała też więcej czasu na wymianę informacji o rachunkach finansowych pomiędzy państwami UE na podstawie standardu CRS (Common Reporting Standard). Chodzi np. o sytuacje, gdy niemiecki fiskus przesyła do Polski dane o zgromadzonym w niemieckich bankach majątku polskich rezydentów. Założenie jest takie, że informacje te trafią do odpowiednich urzędów skarbowych, które je przeanalizują i ewentualnie wykorzystają do rozpoczęcia czynności sprawdzających lub kontroli.
Państwa unijne powinny dokonać takiej wymiany najpóźniej do końca września, jednak z uwagi na pandemię miałyby na to czas do końca 2020 r. Wydłużenie terminu nie dotyczyłoby natomiast wymiany informacji ze Szwajcarią i z USA.

Opóźniona rewolucja w e-handlu

O pół roku (do lipca 2021 r.) opóźnione zostałyby też zmiany w opodatkowaniu e-handlu. Przypomnijmy, że chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego, aby pozaunijni sprzedawcy (głównie z Azji) nie mogli zaniżać wartości towarów w celu uniknięcia unijnego cła i VAT. Oznacza to, że dopiero od lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy online sprzedają towary lub świadczą usługi na rzecz konsumentów i przekroczą roczny próg obrotów w wysokości 10 tys. euro, zarejestrują się w punkcie kompleksowej obsługi VAT-OSS i będą w nim składać co kwartał deklaracje podatkowe. w których wykażą wartość sprzedaży w poszczególnych państwach UE. Zarejestrują się też i będą składać deklaracje (co miesiąc) internetowi sprzedawcy towarów o niskiej wartości (poniżej 150 euro), sprowadzonych wcześniej spoza UE.
Pół roku później sklepy i platformy internetowe zostaną obciążone odpowiedzialnością za rozliczenie VAT od sprzedawanych za ich pośrednictwem pozaunijnych towarów. Te same obowiązki będą dotyczyć firmy kurierskiej, która będzie działać w imieniu pozaunijnego sprzedawcy.