Branże hotelarska i gastronomiczna też będą mogły korzystać z kas na telefonie, tablecie lub komputerze ‒ wynika z najnowszej wersji projektu rozporządzenia w sprawie kas programowych.
Chodzi o możliwość ewidencjonowania sprzedaży na dowolnym urządzeniu, np. na telefonie komórkowym, tablecie, komputerze.
Pierwotny projekt zakładał, że z nowych możliwości ewidencjonowania obrotu będzie mogła korzystać tylko branża transportowa (np. taksówkarze). Teraz okazuje się, że ma to dotyczyć również usług: hotelarskich i podobnych związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10), obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20), świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30), pozostałych związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90), restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10), przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21), pozostałych gastronomicznych (PKWiU 56.29), przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30).
Z kas programowych będą też mogli korzystać sprzedawcy: węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Kasa programowa będzie alternatywą dla obecnie używanych. Trzeba jednak pamiętać, że skorzystanie z tego rozwiązania pozbawi prawa do ulgi na zakup kas. Rozporządzenie co do zasady wejdzie w życie 1 czerwca br.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – w konsultacjach