Nowa ulga pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania pieniężne lub rzeczowe darowizny przekazane służbom medycznym lub agencjom rezerw w celu zwalczania pandemii. W konsekwencji zapłaci się mniejszy podatek PIT lub CIT. Obowiązuje zasada – im szybciej przekaże się darowiznę, tym wyższa preferencja.

Darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. można odliczyć w wysokości 200 proc. Jeśli ktoś pomoże w maju, odliczy 150 proc. wartości wsparcia. Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. możliwe odliczenie będzie wynosiło 100 proc.

Takie zapisy znalazły się w znowelizowanych ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52n), podatku dochodowym od osób prawnych (art. 38g) i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 57b).

Reklama

Przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne osiągające dochody z najmu lub dzierżawy, mogą skorzystać z ulgi już w trakcie bieżącego roku, podczas rozliczania z fiskusem zaliczek na podatek lub ryczałtu. Pozostałe osoby fizyczne będą mogły wykazać prawo do preferencji za rok, podczas rozliczania PIT-ów za 2020 r.

Ulga nie dotyczy dowolnego wsparcia związanego ze zwalczaniem pandemii. Wszystkie trzy ustawy podatkowe precyzują, że odliczyć można darowizny przekazane jedynie:

  • Podmiotom leczniczym, w tym wykonującym transport sanitarny, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
  • Agencji Rezerw Materiałowych;
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Ponadto nie można odliczyć darowizn, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone już na podstawie innych przepisów.

Jak udokumentować przekazanie darowizny? Jeśli było to wsparcie pieniężne, wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. W przypadku darowizn rzeczowych skarbówka może zażądać oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny oraz dowodu wskazującego jej wartość i zawierającego dane identyfikujące darczyńcę.

Ustawy podatkowe wskazują ponadto, że w sprawach nieuregulowanych nowymi przepisami, do ulgą na przeciwdziałanie Covid-19 stosuje się przepisy dotyczące odliczania darowizn.