Czy pracodawca, który nie zapłaci składek ZUS w części finansowanej przez siebie samego, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

ShutterStock

Nie ma wątpliwości, że niezapłacone składki w części finansowanej przez samego płatnika (pracodawcę, zleceniodawcę) nie są kosztem uzyskania przychodu.

Wynika to wprost z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o CIT. Odnosi się to nie tylko do składek na ubezpieczenia społeczne, ale także do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 23 ust. 3d ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 7d ustawy o CIT).