Sprzedawca, któremu podróżny dostarczył dokument tax free, potwierdzający, że kupiony towar został wywieziony z terytorium UE przez inny kraj unijny, może bez obaw stosować zerową stawkę VAT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał sprzedawca uprawniony do zwracania VAT podróżnym spoza Unii Europejskiej (procedura tax free). Podstawą takiego zwrotu jest przedstawiony przez podróżnego dokument (wystawiony wcześniej przez sprzedawcę), na którym urząd celno-skarbowy potwierdza stemplem wywóz towarów.
Zdarza się, że z otrzymanych przez sprzedawców dokumentów wynika, iż towar opuścił wprawdzie terytorium UE, ale nie przez Polskę, tylko przez inny kraj członkowski, np. Węgry. Na dokumencie widnieje wówczas stempel i podpis węgierskiego funkcjonariusza celnego. Taki stempel nie jest zgodny ze wzorem określonym w polskich przepisach (załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 521).
Sprzedawca, który złożył wniosek o interpretację, zwracał się o pomoc w weryfikacji prawidłowości stempla zarówno do polskich, jak i zagranicznych służb celnych. Niestety bezskutecznie. Wobec tego spytał dyrektora KIS, czy w takiej sytuacji może zwracać VAT podróżnym i stosować stawkę 0 proc.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zanegował natomiast pomysł sprzedawcy, aby – wobec braku możliwości weryfikacji stempli – odbierać oświadczenia od podróżnych, iż wywóz towarów został właściwie potwierdzony przez odpowiednie służby. Organ interpretacyjny uznał, że byłoby to nie tylko niewystarczające, lecz także niepotrzebne, bezcelowe.
Wyjaśnił, że szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentu uprawniającego do zerowej stawki VAT (określone w ustawie o VAT i w rozporządzeniu), w tym wzór stempla, dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy podróżny przekracza granicę Polski z państwem trzecim. Może być jednak tak, że turysta, który zrobi zakupy w Polsce, przekroczy granicę z Unią w innym kraju członkowskim. Wówczas potwierdzenia wywozu towarów będzie dokonywać urząd celny tego państwa, z którego towary będą ostatecznie wywiezione. W takiej sytuacji pieczęć potwierdzająca wywóz powinna być zgodna ze wzorem określonym w przepisach tego właśnie innego kraju unijnego.
Dyrektor KIS przyznał, że podatnik nieposiadający dostępu do wzorów stempli służb celnych obowiązujących w innych krajach, np. na Węgrzech, nie ma możliwości ich sprawdzenia.
– W tej sytuacji przyjąć należy, że dokument tax free opatrzony stemplem służb celnych oraz podpisem funkcjonariusza celnego danego kraju jest wiarygodnym dokumentem, potwierdzającym wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej – uznał dyrektor KIS. Dodał, że autentyczność stempla służb celnych może być weryfikowana podczas ewentualnej kontroli.
Będzie łatwiej o tax free
Ciągle nie wiadomo, kiedy sprzedawcy, którzy chcą skorzystać z procedury tax free, będą mogli skorzystać z innego ułatwienia. Chodzi o likwidację warunku osiągnięcia w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży w wysokości przynajmniej 400 tys. zł za poprzedni rok podatkowy (obecnie art. 127 ust. 6 ustawy o VAT). Nakazał to Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt C-307/16). Rząd zdążył już nawet przyjąć projekt odpowiedniej zmiany przepisów, ale nowelizacja nie została uchwalona w poprzedniej kadencji parlamentu.
O likwidację warunku 400 tys. zł obrotów zaapelował niedawno rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 marca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.38.2020.1.MT