Kto nie wyda obcokrajowcowi imiennego dokumentu Tax Free wraz z przypiętym do niego paragonem, nie ma prawa do stawki proc. VAT. Oryginału paragonu nie zastąpi jego kopia, przesłana kupującemu drogą elektroniczną.
Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Chodziło o procedurę Tax Free, w ramach której cudzoziemiec może wywieźć w bagażu osobistym towar kupiony w Polsce o wartości co najmniej 200 zł (taki limit obowiązuje od sierpnia 2017 r.). Sprzedawca wystawia paragon z naliczonym VAT (np. według stawki 23 proc.) i przekazuje kupującemu imienny dokument Tax Free określający kwotę zapłaconego podatku. Ten przedstawia go celnikowi na granicy, który potwierdza wywóz produktu, przystawiając pieczęć.
Reklama
Na takiej procedurze korzysta zarówno nabywca (może odzyskać podatek), jak i sprzedawca, który po otrzymaniu potwierdzenia wywozu może zmniejszyć krajową stawkę VAT do proc.
Pytanie zadała spółka, która korzystała już z takiej procedury w sklepie stacjonarnym, ale postanowiła otworzyć dodatkowo sklep internetowy. W nim również zamierzała sprzedawać towary obcokrajowcom. Zakładała jednak, że będą oni odbierać towary z miejsc, w których nie ma kas rejestrujących (np. z magazynów). Liczyła się więc z tym, że wracając za granicę, nie posiadaliby oni imiennego dokumentu Tax Free wraz z przypiętym do niego paragonem.
Spółka postanowiła rozwiązać ten problem w inny sposób. Chciała, aby kupujący, akceptując regulamin sklepu internetowego, wyrażał jednocześnie chęć otrzymania elektronicznego dokumentu Tax Free. Spółka zamierzała przesyłać go elektronicznie w jednym pliku z kopią paragonu fiskalnego.
We wniosku o interpretację zwróciła uwagę na brak w przepisach jasnego wskazania, że do imiennego dokumentu Tax Free musi być dołączony papierowy paragon. Uważała więc, że nie ma przeszkód, by kupujący dostawał oba dokumenty drogą elektroniczną. Obcokrajowiec mógłby je następnie drukować, a celnik potwierdzałby na takim wydruku wywóz towarów poza granicę kraju.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że spółce nie będzie przysługiwać prawo do stawki 0 proc. VAT, jeżeli do imiennego dokumentu Tax Free, który obcokrajowiec przedstawi celnikowi na granicy, nie będzie przymocowany oryginał paragonu. Wskazał, że z art. 128 ust. 2 ustawy o VAT wprost wynika, iż jednym z warunków korzystania z procedury jest przymocowanie paragonu fiskalnego do imiennego dokumentu Tax Free.
Spółka chciała przesyłać dokument Tax Free w jednym pliku z kopią paragonu
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 grudnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.477.2019.2.ISK