Jaki CIT i VAT przy zapłacie na rachunek bankowy spoza białej listy

autor: Marcin Szymankiewicz07.03.2020, 07:30
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.źródło: ShutterStock

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi wsparcia informatycznego nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zostały udokumentowane fakturą i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Spółce przysługuje zatem prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie tych usług do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, tj. w wysokości 20 000 zł. VAT wynikający z otrzymanej faktury w wysokości 4600 zł – jako podlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7 – nie stanowi kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT.

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się produkcją zabawek (wyłącznie sprzedaż opodatkowana VAT). Spółka na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 24 lutego 2020 r. nabyła od firmy X (podatnik VAT czynny) usługi wsparcia informatycznego o wartości 24 600 zł brutto, które wiązały się w sposób pośredni z prowadzoną przez spółkę Y działalnością. Na udokumentowanie wykonanych usług firma X wystawiła 24 lutego 2020 r. fakturę na kwotę netto 20 000 zł plus VAT w wysokości 4600 zł z 14-dniowym terminem płatności (do 9 marca 2020 r.). Y otrzymała tę fakturę 28 lutego 2020 r., a 2 marca 2020 r. dokonała zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta wskazany na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności. Dopiero 10 marca 2020 r. rozliczające Y biuro rachunkowe wskaże, że rachunek bankowy, na który spółka dokonała wpłaty, nie figuruje na białej liście podatników VAT. Spółka nie składała do urzędu skarbowego właściwego według siedziby kontrahenta zawiadomienia, na jaki rachunek dokonała zapłaty za tę fakturę. Jak powinno wyglądać rozliczenie nabytych od firmy X usług wsparcia informatycznego udokumentowanych fakturą z 24 lutego 2020 r.? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a VAT i zaliczki na CIT płaci za okresy miesięczne. Dla Y właściwa jest stawka CIT 19 proc.

CIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT). Zatem aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

  • został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT,
  • został właściwie udokumentowany.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi wsparcia informatycznego nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zostały udokumentowane fakturą i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Spółce przysługuje zatem prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie tych usług do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, tj. w wysokości 20 000 zł. VAT wynikający z otrzymanej faktury w wysokości 4600 zł – jako podlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7 – nie stanowi kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabyte usługi wiązały się w sposób pośredni z prowadzoną działalnością spółki, a zatem należy je uznać za tzw. koszty pośrednie.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT). Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4a i 4f-4h ustawy o CIT, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT).

W analizowanej sprawie faktura dokumentująca zakup usług wsparcia informatycznego została wystawiona 24 lutego 2020 r. i tego dnia spółka powinna zaliczyć wydatki na te usługi do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, tj. w wysokości 20 000 zł. Obliczając zaliczkę na CIT za luty 2020 r., Y ma zatem prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów z tytułu zakupu tych usług w wysokości 20 000 zł.

Niestety w przypadku spółki zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie będzie trwałe. Należy bowiem zauważyć, że od 1 stycznia 2020 r., stosownie do art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 prawa przedsiębiorców:


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane