Fiskus nie przyjmuje od podatników zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy spoza wykazu szefa KAS. Powód? Niespełnienie wymogów formalnych.
Zdaniem ekspertów nie ma podstaw, żeby nie przyjmować zawiadomień. W praktyce jednak tak się dzieje, o czym podatnicy dowiadują się z korespondencji otrzymywanej z urzędów skarbowych. Urzędy informują podatników, że przesłane przez nich zawiadomienie nie spełnia wymogów formalnych.
Co to oznacza dla adresatów? Pozbawienie prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.