statystyki

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: Nie tylko bilans jest istotny

autor: Dr Katarzyna Trzpioła02.03.2020, 06:00; Aktualizacja: 02.03.2020, 11:06
kalkulator, tabela, podatki

Rachunek zysków i strat stanowi kwotowe ujęcie wszystkich pozycji składających się na wynik finansowy jednostki.źródło: ShutterStock

Roczne sprawozdanie finansowe firmy trzeba sporządzić do końca marca. Obecnie oprócz bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej niektóre jednostki przygotowują też zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zwykle najwięcej problemów sprawia wadliwe pokazanie skutków zmian polityki rachunkowości i poprawy błędów istotnych.

Sprawozdanie finansowe jako całość ma prezentować obraz jednostki. Każdy z elementów sprawozdania przygotowywany przez jednostkę uwypukla pewien aspekt działalności. O ile zaprezentowany w poprzednim tygodniu bilans skupiał się na pokazaniu jednostki w sposób statyczny poprzez stan aktywów i źródeł finansowania na dzień bilansowy, to pozostałe elementy ‒ rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym ‒ pokazują zmiany, jakie miały miejsce w czasie okresu sprawozdawczego. Rachunek zysków i strat, który jest obowiązkowy dla wszystkich jednostek, ukazuje przychody i koszty według związku z podstawową działalnością jednostki. Z kolei rachunek przepływów pieniężnych, który jest sporządzany tylko przez niektóre podmioty (podobnie zresztą jak zestawienie zmian w kapitale własnym), zwraca uwagę na źródła uzyskiwania środków pieniężnych i kierunki ich wydatkowania, sygnalizuje kierunki działalności jednostki w kolejnych okresach, jest źródłem informacji o tym, czy podmiot jest zdolny do pozyskiwania pieniędzy w ramach działalności operacyjnej (a powinien) i jak jest postrzegany przez kapitałodawców (banki, pożyczkodawców, leasingodawców, właścicieli itp.) Jest to zatem element, który mówi wiele o zdolności jednostki do pozyskiwania środków pieniężnych i możliwościach spłaty zaciągniętych wcześniej długów. Z kolei zestawienie zmian w kapitale własnym pokazuje, w jaki sposób kierownictwo jednostki nim zarządza.

Żadnego z tych elementów nie można odczytywać w oderwaniu od bilansu. Dane w tych częściach sprawozdania uzupełniają statyczny bilans w wybranym aspekcie, ale też ich interpretacja nie jest możliwa w oderwaniu od danych o pozostałych aktywach i pasywach. Nie można też oczywiście zapomnieć o konieczności uzupełnienia danych o informacje zawarte w dodatkowych notach i objaśnieniach. Zawarte tam fakty wskazują bardziej szczegółowo, jaka jest struktura przedstawianych pozycji, np. w rachunku zysków i strat, czy też jakie czynniki wpłynęły na tę wartość.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat obecnie może być sporządzany przez podmioty niefinansowe niebędące organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1571; dalej: u.r.) według:

1) załącznika nr 1 (podstawowego) przeznaczonego dla tych podmiotów, które nie mogą skorzystać z uproszczeń dla małych jednostek albo ich organa zatwierdzające sprawozdania finansowe, mimo spełnienia kryteriów dla jednostek małych lub mikro, nie zdecydowały się na te uproszczenia;

2) załącznika nr 4 (wyłącznie wersja porównawcza rachunku zysków i strat) przeznaczonego dla mikrojednostek, tj. spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 1a i 1b u.r., w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem m.in. art. 47 ust. 4 pkt 4 u.r.;

3) załącznika nr 5 przeznaczonego dla jednostek małych, tj. spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 1c i 1d u.r., w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem m.in. art. 47 ust. 4 pkt 5 u.r.

Rachunek zysków i strat stanowi kwotowe ujęcie wszystkich pozycji składających się na wynik finansowy jednostki. Przedstawia działalność jednostki przez zmiany stanów aktywów i pasywów między dwoma kolejnymi dniami bilansowymi, z wyjątkiem niektórych zmian odnoszonych bezpośrednio na kapitał własny z pominięciem rachunku zysków i strat (np. różnice z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży).

Ustalając wynik finansowy, należy przestrzegać zasad rachunkowości. Najistotniejsze w tym przypadku są zasady:

  • memoriału,
  • ostrożności,
  • współmierności kosztów i przychodów.

Powyższe zasady stosuje się oczywiście z uwzględnieniem faktu, iż niektóre jednostki mogą zdecydować się na uproszczenia – zostało to opisane w poprzedniej części opracowania (DGP nr 37). [przykłady 1 i 2]

Przykład 1


Pozostało jeszcze 87% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane