Do korekt jednolitych plików kontrolnych za okresy przed 1 kwietnia lub odpowiednio 1 lipca, czyli zanim zostaną one połączone z deklaracjami, trzeba będzie korzystać z dotychczasowych wersji struktur – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Dotychczas było inaczej – gdy zmieniały się wersje struktur JPK_VAT (schemy), korekty składało się na nowych wersjach (nawet jeżeli dotyczyły okresów, gdy funkcjonowała inna wersja/schema).
W związku z najnowszymi zmianami, które nastąpią od 1 kwietnia br. (dla dużych firm) i od 1 lipca (dla pozostałych), ma być inaczej. Chodzi o wprowadzenie nowego JPK_VAT (będzie oznaczany jako JPK_V7M lub JPK_V7K), który będzie łączył w sobie dotychczasowe JPK_VAT z deklaracją VAT. Eksperci przyznają, że to będzie rewolucja.

Fiskus się rozmyślił

Początkowo Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) twierdziła, że po wejściu w życie nowych przepisów od 1 kwietnia br. korekty za historyczne okresy (sprzed 1 kwietnia) trzeba będzie sporządzać w nowej strukturze.
Co innego wynika jednak z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów broszury dotyczącej nowej struktury JPK_V7M (patrz komentarz w ramce).
ikona lupy />
Nowy JPK_V7 / DGP
Nowy JPK_V7 nie jest prostym połączeniem JPK_VAT z deklaracją (VAT-7 lub VAT-7K)
Doradcy podatkowi zwracają uwagę, że broszura nie wskazuje jednoznacznie, iż korekty za poprzednie okresy powinny być składane z użyciem obowiązującej do końca marca br. struktury JPK_VAT(3). W związku z tym podatnicy i eksperci mają wątpliwości, na której strukturze trzeba będzie składać korekty za okresy sprzed 1 kwietnia.
O wyjaśnienia poprosiliśmy Ministerstwo Finansów.
W odpowiedzi resort stwierdził, że „do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach, tj. przed 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców oraz przed 1 lipca 2020 r. w przypadku pozostałych podatników podatku VAT, należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji”.
W związku z tym korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach – przy pliku na wzorze JPK_VAT(3) – składane będą również według starych zasad.
MF zapewniło też, że „wersja struktury JPK_VAT(3) będzie dostępna przez cały okres, w którym takie pliki/korekty – na gruncie obowiązujących przepisów prawa – mogą być składane przez podatników”. Innymi słowy, stare struktury JPK trzeba będzie stosować jeszcze przez pięć lat, aż do upływu okresu przedawnienia.
Stanowisko MF dotyczące korekt jest ważne nie tylko dla podatników, lecz także dla informatyków. O ile dla firm może być ono korzystne (patrz opinia obok), o tyle może być to kłopot dla programistów, zwłaszcza że już dziś pojawiają się opinie, iż zmiany oprogramowania mogą nie być gotowe na 1 kwietnia. Są to bowiem tak daleko idące modyfikacje, że można spokojnie mówić o rewolucji.
Teraz informatycy będą musieli dodatkowo uwzględnić w programach finansowo-księgowych możliwość wystawiania dwóch struktur JPK_VAT – nowych, obowiązujących od 1 kwietnia br., oraz starych – dla korekt VAT za okresy sprzed 1 kwietnia. Co ważne, te stare struktury trzeba będzie utrzymywać w systemie przez pięć lat, aż do upływu okresu przedawnienia VAT.

Firmy muszą nadążyć

Eksperci zwracają uwagę, że nowy JPK_V7 nie jest prostym połączeniem JPK_VAT z deklaracją (VAT-7 lub VAT-7K). W nowym pliku trzeba będzie bowiem podawać fiskusowi wiele dodatkowych informacji o transakcjach. Dziś nie trzeba ich gromadzić i przekazywać.
Chodzi o nowe oznaczenia grup towarów i usług, których będzie ponad 30. Co ciekawe, nie trzeba ich dopisywać na fakturach, a jedynie podawać na potrzeby JPK.
Wszystkie oznaczenia wskazał minister finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988). Przykładowo, jeśli sprzedaż będzie objęta obowiązkową podzieloną płatnością, trzeba będzie w JPK_V7 oznaczyć ją jako „MPP”. Jeśli podatnik sprzeda części samochodowe, będzie musiał w pliku dodać przy tej transakcji oznaczenie „07”.
– Wiedza przekazywana do systemu finansowo-księgowego w celu poprawnego wygenerowania pliku JPK_V7 musi być więc szersza – mówi Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta.
Co ważne, dodatkowe informacje trzeba zacząć gromadzić jeszcze przed zawarciem transakcji lub zaraz po jej przeprowadzeniu.
Jak wskazuje Radosław Kowalski, doradca podatkowy, firmy muszą m.in. wprowadzić zmiany w procesach wewnętrznych i dokonać klasyfikacji towarów i usług nie na poziomie księgowości i jej ewidencji, a znacznie wcześniej – w systemach magazynowych (towaru), sprzedażowych i wykorzystywanych do fakturowania. To z kolei oznacza, że już na etapie realizacji sprzedaży i fakturowania firmy muszą myśleć, jak te transakcje później oznaczyć w JPK_V7.
Nowych wymogów nie da się więc po prostu przerzucić na księgowych, konieczne są zmiany w firmach. W praktyce oznaczenia muszą gromadzić takie osoby jak sprzedawca, handlowiec czy magazynier.
– To oznacza, że w rozliczenia VAT firmy muszą zaangażować również pracowników spoza księgowości – przyznaje Radosław Kowalski.
Jak dodaje Agnieszka Baklarz, księgowi nie mają bowiem wiedzy merytorycznej związanej z asortymentem spółki. Jej zdaniem w firmach powinny powstać zespoły, które wspólnie sklasyfikują obecne indeksy towarowe.
W nowym JPK_V7 pomocne będzie też oprogramowanie finansowo-księgowe i fakturowe. Trzeba je jednak istotnie zmodyfikować, bo w obecnych nie ma możliwości generowania, sprawdzania i wysyłki informacji w tak szerokim zakresie, jaki będzie wymagany od 1 kwietnia.
OPINIA

Dobrze, żeby Ministerstwo Finansów nie zmieniło zdania

Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton
Informacja przekazana przez Ministerstwo Finansów jest korzystna dla podatników. Gdyby resort przedstawił inne stanowisko, podatnicy musieliby od kwietnia (duzi przedsiębiorcy) i od lipca (pozostali przedsiębiorcy) przygotowywać korekty JPK przesłanych do końca marca lub – odpowiednio – do końca czerwca według nowej struktury JPK_V7M. Mogłoby to być kłopotliwe, ponieważ o ile uprzednio wprowadzane zmiany w strukturach JPK_VAT można uznać za kosmetyczne, o tyle nowa struktura JPK_V7M jest prawdziwą rewolucją. W konsekwencji, gdyby podatnicy musieli składać korekty za poprzednie okresy w nowej strukturze pliku, mogłoby to okazać się niewykonalne. Dane, które będą wymagane w nowej strukturze, nie są obligatoryjne przy obecnie obowiązującej strukturze JPK_VAT(3).
Mam tylko nadzieję, że ministerstwo nie zmieni ostatecznie swojego stanowiska, mimo że brakuje w nim konsekwencji. Dotychczas – przy poprzednich zmianach JPK_VAT – wcześniejsza wersja struktury się dezaktualizowała. Oznaczało to, że podatnicy składali korekty za historyczne okresy (kiedy jeszcze obowiązywała poprzednia wersja struktury) według struktury obowiązującej na dzień złożenia korekty.
Teraz będzie inaczej, choć trzeba przyznać, że takie rozwiązanie będzie korzystne dla podatników.
Z pewnością jest ono korzystniejsze niż wcześniejsze informacje udzielane przez Krajową Informację Skarbową. Początkowo informowała ona, że po wejściu w życie nowych przepisów korekty za historyczne okresy trzeba będzie sporządzać w nowej strukturze. Na szczęście po opublikowaniu przez resort broszury dotyczącej nowej struktury JPK_V7M, KAS zmieniła zdanie i obecnie przekazuje informację zbieżną ze stanowiskiem prezentowanym przez resort finansów.