Do korekt jednolitych plików kontrolnych za okresy przed 1 kwietnia lub odpowiednio 1 lipca, czyli zanim zostaną one połączone z deklaracjami, trzeba będzie korzystać z dotychczasowych wersji struktur – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Dotychczas było inaczej – gdy zmieniały się wersje struktur JPK_VAT (schemy), korekty składało się na nowych wersjach (nawet jeżeli dotyczyły okresów, gdy funkcjonowała inna wersja/schema).
W związku z najnowszymi zmianami, które nastąpią od 1 kwietnia br. (dla dużych firm) i od 1 lipca (dla pozostałych), ma być inaczej. Chodzi o wprowadzenie nowego JPK_VAT (będzie oznaczany jako JPK_V7M lub JPK_V7K), który będzie łączył w sobie dotychczasowe JPK_VAT z deklaracją VAT. Eksperci przyznają, że to będzie rewolucja.