Trzeba będzie ponownie zaraportować transgraniczne schematy podatkowe. Te same, o których już raz promotorzy, korzystający i wspomagający powiadomili szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Unieważnione zostaną też dotychczasowe numery schematów transgranicznych.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji, który przyjął w zeszłym tygodniu rząd i który wpłynął już do Sejmu (druk nr 208).