Projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie krajowego prawodawstwa do prawa unijnego. Pierwsze czytanie odbyło się w środę w Sejmie; projekt trafi do komisji finansów.

Rozwiązania zawarte w projekcie - jak mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski - dokonują implementacji trzech dyrektyw UE, a także dostosowują przepisy ustawy o VAT do zmian wynikających z rozporządzenia wykonawczego. Jak wyjaśnił, chodzi o uproszczenie zasad transakcji dokonywanych między krajami UE.

Projektowana ustawa "o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw" zawiera rozwiązania, które mają uszczelnić system podatkowy. Są wdrożeniem dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29 maja 2017 r. (ATAD 2).

Jak mówił wiceminister, regulacje zawarte w dyrektywie ATAD2 mają na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi o dyrektywę przeciwdziałającą unikaniu opodatkowania, która "stanowi realizację ustaleń na forum OECD i G20 dotyczących erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków". Zaznaczył, że celem tych działań jest, aby państwa UE były bardziej odporne na "międzynarodową, agresywną optymalizację podatkową".

Dodał, że w ramach implementacji ATAD2 wprowadzane są do polskiego prawa regulacje mające na celu "przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych". Dotyczy to sytuacji, w których "różne podmioty lub wydatki oceniane są w różny sposób, jako podlegające lub niepodlegające opodatkowaniu, podlegające lub niepodlegające odliczeniom w różnych krajach UE". Umiejętne korzystanie przez firmy z odmiennych sposobów oceny zjawisk przez przepisy i organy w różnych krajach UE, może prowadzić do osiągnięcia przez nie nieuzasadnionych korzyści. Wiceminister wymienił kilkakrotne odliczanie tych samych płatności, kosztów lub strat od dochodu osiąganego w różnych krajach.

Jak mówił Sarnowski, projekt noweli implementuje także dyrektywę UE - tzw. MDR, dotyczącą obowiązku przekazywania organom podatkowym państw członkowskich "informacji o schematach podatkowych realizowanych przez zarejestrowane w Polsce firmy". Dodał, że implementacja tej dyrektywy została podzielona na dwa etapy, z których pierwszy wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. wraz z ustawą wprowadzającą w Polsce obowiązek raportowania o krajowych i międzynarodowych schematach podatkowych.

Jak dodał, projektowana nowelizacja jest drugim etapem implementacji dyrektywy MDR, realizowanej przez zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz zmiany w ordynacji podatkowej. Zmiany te "nakładają na szefa KAS obowiązek przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym innych państw członkowskich".

Wiceminister ocenił, że szacunkowy skutek projektowanych zmian dla sektora finansów publicznych może wynieść 1 mld 623 mln zł w skali roku.