Wprowadzanie kolejnych zmian do obecnej ordynacji mija się z celem, bo powstają potworki legislacyjne. Nie widzę innej drogi niż uchwalenie obecnego projektu nowej ordynacji - mówi prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Sejm poprzedniej kadencji nie zdążył uchwalić nowej ordynacji podatkowej, nad którą Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pracowała pięć lat. Co się obecnie dzieje z projektem?