• Indywidualny rachunek podatkowy

Każdy podatnik musi rozliczać PIT, CIT i VAT za pośrednictwem własnego mikrorachunku (jeśli podatnik pełni też rolę płatnika, to korzysta z tego samego rachunku). Wynika to z obowiązującego od początku roku art. 61b par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200), dodanego przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520).