Indywidualny rachunek podatkowy, odpowiedzialność solidarna za VAT, umowa o współdziałaniu, dane szefa KAS u prezesa UOKiK - to ważne dla podatników i księgowych zmiany w podatkach.

Tygodnik Gazeta Prawna / Dziennik Gazeta Prawna

• Indywidualny rachunek podatkowy

Każdy podatnik musi rozliczać PIT, CIT i VAT za pośrednictwem własnego mikrorachunku (jeśli podatnik pełni też rolę płatnika, to korzysta z tego samego rachunku). Wynika to z obowiązującego od początku roku art. 61b par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200), dodanego przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520).

ZOBACZ TEŻ: PKPiR 2020

Kto jeszcze nie wygenerował swojego numeru, może to w łatwy sposób zrobić (ci, którzy nie wpłacają PIT, CIT lub VAT, w ogóle nie muszą tego robić). Wystarczy wejść na stronę www.podatki.gov.pl i nacisnąć znajdujący się w jej górnej części przycisk „Generuj”. Następnie wpisuje się swój identyfikator podatkowy. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT podają PESEL, a pozostali NIP. Można przy tym użyć komputera, tabletu lub telefonu. Numeru nie trzeba zapisywać, bo można go sprawdzić na tej stronie w dowolnym momencie. O numer własnego mikrorachunku można się też spytać w urzędzie skarbowym.
Na mikrorachunek nie wpłaca się innych podatków niż PIT, CIT lub VAT
Należy pamiętać, że częścią numeru indywidualnego konta jest identyfikator podatkowy. Przed użyciem mikrorachunku warto więc sprawdzić, czy zawiera prawidłowy PESEL lub NIP oraz cyfry 10100071222, które są częścią każdego indywidualnego numeru.
Należy też pamiętać, że na mikrorachunek nie wpłaca się innych danin niż PIT, CIT i VAT, czyli np. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) czy akcyzy. Jeżeli jednak podatnik przez pomyłkę je wpłaci, to będzie musiał się udać z dowodem wpłaty do urzędu skarbowego, aby to wyjaśnić. Takie daniny jak PCC czy akcyzę wpłaca się na dotychczasowych zasadach, tj. na odpowiedni numer właściwego US.
Warto też zwrócić uwagę na nowe zasady zaliczania wpłat na zaległości podatkowe. Chodzi o obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. nowe brzmienie art. 62 par. 1 ordynacji podatkowej, wprowadzone wspomnianą już nowelizacją. Zgodnie ze zmienionym przepisem w pierwszej kolejności wpłaty zaliczane są na poczet zaległości w podatku, który wskazał podatnik (PIT, CIT lub VAT). Jeżeli takiego wskazania nie ma, to wpłata jest zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich zaległości podatnika (PIT, CIT, VAT). Jeśli zaległości brak, a podatnik nie wskazał rodzaju podatku, to wpłata idzie na uregulowanie daniny o najwcześniejszym terminie płatności.
Dotychczas podatnik mógł sam określić, które dokładnie zobowiązanie chce uregulować (z jakiej daty).

>>>>>TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ W E-WYDANIU "TYGODNIKA GP"<<<<<