Spółka jawna też może być rolnikiem ryczałtowym i na jej rzecz można wystawić fakturę VAT-RR – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Rolnikiem ryczałtowym może być ten, kto dostarcza płody z własnej działalności (produkcji roślinnej, zwierzęcej, leśnej, łowieckiej) w stanie nieprzetworzonym. Przysługuje mu zwrot zryczałtowanego podatku od zakupionych niektórych środków produkcji. Podatek ten dolicza nabywca do ceny uzgodnionej z rolnikiem i wystawia fakturę RR.
Z pytaniem w tym zakresie wystąpiła spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT, która zajmuje się wytwarzaniem produktów przemiału zbożowego. Zboże kupuje m.in. od rolników ryczałtowych. Chciała się upewnić, czy takim rolnikiem może być spółka jawna, jeśli sprzedaje pszenicę z własnej produkcji.
We wniosku o interpretację spółka z o.o. wyjaśniła, że spółka jawna korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o VAT i nie prowadzi ksiąg rachunkowych (przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 2 mln euro).
Dyrektor KIS potwierdził, że można na jej rzecz wystawić fakturę RR. Wyjaśnił, że pszenica stanowi produkt rolny, o którym mowa w art. 2 ust. 20 ustawy o VAT. Natomiast spółka jawna spełnia wymogi dla uznania jej za rolnika ryczałtowego (art. 2 ust. 19 ustawy o VAT). Warunkiem uzyskania takiego statusu jest bowiem dostawa produktów rolnych z własnej działalności rolniczej, korzystanie ze zwolnienia z VAT (art. 43 ust. 3 ustawy o VAT) i nieprowadzenie ksiąg rachunkowych.
Organ wyjaśnił, że ustawa o VAT nie ogranicza kręgu podmiotów zaliczanych do rolników ryczałtowych ani do osób fizycznych, ani do konkretnego rodzaju spółki. Rolnikiem ryczałtowym może być więc także spółka jawna.
Dyrektor KIS potwierdził też, że spółka z o.o. ma prawo zwiększyć kwotę podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wskazany na fakturze VAT RR wystawionej spółce jawnej.
Ważne Ustawa o VAT nie ogranicza kręgu podmiotów zaliczanych do rolników ryczałtowych ani do osób fizycznych, ani do konkretnego rodzaju spółki
Interpretacja dyrektora KIS z 15 stycz nia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012. 565.2019.1.JF