Spółka jawna też może być rolnikiem ryczałtowym i na jej rzecz można wystawić fakturę VAT-RR – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Rolnikiem ryczałtowym może być ten, kto dostarcza płody z własnej działalności (produkcji roślinnej, zwierzęcej, leśnej, łowieckiej) w stanie nieprzetworzonym. Przysługuje mu zwrot zryczałtowanego podatku od zakupionych niektórych środków produkcji. Podatek ten dolicza nabywca do ceny uzgodnionej z rolnikiem i wystawia fakturę RR.
Z pytaniem w tym zakresie wystąpiła spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT, która zajmuje się wytwarzaniem produktów przemiału zbożowego. Zboże kupuje m.in. od rolników ryczałtowych. Chciała się upewnić, czy takim rolnikiem może być spółka jawna, jeśli sprzedaje pszenicę z własnej produkcji.