Nowelizacja ustawy o VAT zwalnia z drukowania NIP nabywcy na paragonie taksówkarzy, a wymaga tego od przewoźników autobusowych. Z rozporządzenia wynika coś zupełnie przeciwnego.
Od Nowego Roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), które – w największym skrócie – nakładają na przedsiębiorców obowiązek drukowania na paragonie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy towaru lub usługi. Jeśli klient nie poda swojego NIP, nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie paragonu.
Zgodnie z art. 106b ust. 6 ustawy o VAT przedsiębiorca, który wystawił fakturę na podstawie paragonu bez NIP nabywcy, będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 100 proc. kwoty daniny wykazanej na tej fakturze. Wobec osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego.