Jeśli klient poda sprzedawcy całkowicie błędny numer identyfikacji podatkowej, to nie będzie mógł w przyszłości tego poprawić. Tym samym straci prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu i odliczenia VAT.
Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Organy podatkowe wyjaśniają, że wszystko zależy od natury błędu. Korekta jest wykluczona, gdy na paragonie w ogóle nie podano numeru NIP nabywcy, podano cudzy albo jest on całkowicie błędny.
Wniosek o interpretację złożyła jedna z firm paliwowych, która ma już kasy fiskalne z możliwością drukowania NIP nabywców na paragonach. Zdarza się jednak, że kupujący w ogóle nie podaje NIP albo podaje błędny numer.
Od 1 stycznia 2020 r. przepisy zakazują zamiany paragonu bez NIP nabywcy na fakturę dającą prawo do odliczenia VAT i kosztu uzyskania przychodu.
We wniosku o interpretację spółka podkreśliła, że nie ma możliwości weryfikacji statusu kupującego. Spytała więc, czy jeśli w trakcie zakupów poda on błędny NIP, to powinna zaakceptować notę korygującą zawierającą prawidłowy numer. Miała też wątpliwości, co w sytuacji gdy klient w ogóle nie poda NIP, a następnie wystawi notę korygującą z takim numerem. Czy również powinna przyjąć taką notę?
Dyrektor KIS wyjaśnił, że nie powinna jej akceptować.
Dodał, że również w drugim przypadku – gdy NIP na paragonie okaże się błędny – ani sprzedawca, ani nabywca nie będą mogli potem dokonać korekty. Dyrektor KIS przypomniał, że kupujący już z chwilą zakupu wskazuje, czy robi to jako konsument (na cele prywatne), czy jako przedsiębiorca (na cele firmowe). Potem nie można już tego skorygować – podsumował organ.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że nota korygująca jest dopuszczalna, gdy pomyłka była oczywista, np. przestawiono kolejność cyfr. Taką notę wystawia sam nabywca do faktury, także uproszczonej (czyli paragonu z NIP do kwoty 450 zł).
Interpretacja dyrektora KIS z 20 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.590.2019.3.SR