Nauczyciel języka obcego może korzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej bez względu na wysokość obrotów, nawet jeżeli oprócz kursu oferuje autorskie materiały edukacyjne. Są one bowiem częścią usługi nauczania języka, której sprzedaż nie podlega ewidencjonowaniu w kasie – potwierdził dyrektor KIS.
Z pytaniem wystąpił podatnik, który w ramach działalności gospodarczej naucza języka angielskiego. Zajęcia prowadzi na podstawie umowy franczyzowej, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych i dystrybuowanych przez franczyzodawcę.
Sam sprzedaje te materiały uczniom w cenie ich zakupu, przy czym opłata za nie jest częścią opłaty za kurs językowy.
Usługi w zakresie edukacji (z pewnymi wyjątkami) są całkowicie zwolnione z ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z pozycją 30 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.).
Nauczyciel zastanawiał się jednak, czy nie będzie musiał używać kasy fiskalnej, sprzedając materiały edukacyjne, gdy wartość obrotu z tego tytułu przekroczy 20 tys. zł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że takiego obowiązku nie będzie. Uznał, że czynności, które wykonuje podatnik w ramach kursu, są świadczeniem kompleksowym. Obie zmierzają bowiem do realizacji jednego zadania, jakim jest nauczanie języka angielskiego w oparciu o autorskie materiały edukacyjne.
Dyrektor KIS przywołał orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego wynika, że gdy kilka świadczeń wykonywanych przez podatnika jest ze sobą ściśle powiązanych i tworzą one obiektywnie i gospodarczo jedno świadczenie, to nie należy ich sztucznie dzielić dla celów podatkowych.
Orzecznictwo TSUE potwierdza również, że za pomocniczą należy uznać czynność, która nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej, a jej cel jest zdeterminowany przez czynność główną (wyrok z 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 stycznia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.654.2019.2.MWJ.