Przedsiębiorcy ostrzegają swoich kontrahentów, że nie zapłacą za fakturę, jeżeli do końca roku nie zobaczą rachunku w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Z takim problemem zgłosił się do redakcji DGP czytelnik. Otrzymał od swojego kontrahenta list. Było przypomnienie o obowiązku zgłaszania fiskusowi numerów firmowych kont, ale też i ostrzeżenie, że jeżeli do końca 2019 r. rachunek nie znajdzie się na białej liście, to kontrahent (nabywca) usunie go ze swojego systemu płatniczego (patrz obok w ramce). W efekcie nasz czytelnik nie dostanie zapłaty za wykonaną usługę, i to niezależnie od jej wartości.

Co się zmienia