Tysiące drobnych przedsiębiorców, którzy dotąd korzystali z kont osobistych, żeby znaleźć się na białej liście VAT, muszą założyć rachunki firmowe. Czyli te droższe.
Uszczelnienie systemu podatkowego poprzez takie mechanizmy jak STIR, który dzięki informacjom o przelewach pozwala na wychwytywanie podmiotów zajmujących się wyłudzeniami w VAT, czy podzielona płatność z wykorzystaniem osobnych rachunków, na jakie trafia podatek od towarów i usług, wymagało od banków modyfikacji w ich systemach informatycznych. W skali sektora związane z tym wydatki, które wymusił rząd, były szacowane nawet na kilkaset milionów złotych. Ale banki odbiją to sobie na klientach.
Wprowadzenie białej listy podatników VAT zmusza tysiące osób, które dotychczas przejmowały i wykonywały płatności związane z działalnością gospodarczą z rachunków osobistych, do założenia kont firmowych. Te zaś są z reguły droższe.