Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto. Trzeba je samemu wygenerować. Do tej pory zrobiło tak zaledwie 226,7 tys. podatników
To niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że samych podatników CIT jest ok. 0,5 mln, osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanm ponad 1,2 mln, a pozostałych podatników PIT znacznie ponad 25 mln.
Na utworzenie własnego numeru (mikrorachunku) są jeszcze ponad dwa tygodni (jeżeli podatnik nie będzie rozliczał PIT, CIT ani VAT od 1 stycznia 2020 r., nie musi generować rachunku).