Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto. Trzeba je samemu wygenerować. Do tej pory zrobiło tak zaledwie 226,7 tys. podatników
To niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że samych podatników CIT jest ok. 0,5 mln, osób rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanm ponad 1,2 mln, a pozostałych podatników PIT znacznie ponad 25 mln.
Na utworzenie własnego numeru (mikrorachunku) są jeszcze ponad dwa tygodni (jeżeli podatnik nie będzie rozliczał PIT, CIT ani VAT od 1 stycznia 2020 r., nie musi generować rachunku).
Nie należy go mylić z rachunkiem firmowym, który służy do rozliczeń z kontrahentami. Ten musi trafić na białą listę VAT, aby biznesowy partner mógł zaliczyć zapłatę do kosztów uzyskania przychodu i nie obawiał się ewentualnej, solidarnej odpowiedzialności za VAT nieodprowadzony od transakcji.
Rozliczenia z fiskusem w 2020 r. / DGP
Mikrorachunku, czyli numeru do rozliczeń z fiskusem, nie zgłasza się na białą listę VAT.

Nie tylko przedsiębiorcy

Są też inne różnice. Obowiązek rozliczania się z fiskusem za pośrednictwem mikrorachunku dotyczy nie tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale też innych podatników PIT, CIT bądź VAT, np. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Jeżeli więc np. w zeznaniu rocznym za 2019 r. (np. PIT-37) wykażą oni niedopłatę, będą musieli ją uiścić na własny mikrorachunek. Nie będą mogli, tak jak do tej pory, skorzystać w tym celu z konta urzędu skarbowego określonego do wpłaty tej daniny.

Co się nie zmieni

Na mikrorachunek nie będzie można wpłacać budżetowych należności z innych tytułów niż PIT, CIT i VAT, czyli np. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn, akcyzy, podatków i opłat lokalnych.
Jeżeli podatnik się pomyli i wpłaci na mikrorachunek np. PCC, będzie mógł odzyskać pieniądze. W takiej sytuacji jednak będzie musiał z dowodem wpłaty udać się do właściwego urzędu skarbowego i wyjaśnić pomyłkę.

Na co wpłaty

Od 2020 r. zmienią się też zasady zaliczania wpłat na zobowiązania podatkowe (art. 62 par. 1 ordynacji podatkowej). Dziś podatnik może sam określić, które zobowiązanie chce uregulować (np. PIT za kwiecień 2019 r.). Jeśli tego nie zrobi, wpłatę zalicza się na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności (np. PIT za marzec 2019 r., jeśli byłaby zaległość za ten miesiąc).
Od Nowego Roku nie będzie już takiej dowolności. W pierwszej kolejności wpłata będzie zaliczana na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, ale jeśli w danym podatku ktoś będzie zwlekał z zapłatą, np. za marzec i kwiecień, to wpłata pójdzie na pokrycie najstarszej zaległości (za marzec). Nie będzie już można wskazać, która konkretnie zaległość (z jakiej daty) ma zostać pokryta.
Gdy zabraknie wskazania, to wpłata będzie zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich zaległości podatnika (w różnych podatkach).
Jeśli ktoś nie będzie zalegał wobec fiskusa, a nie wskaże rodzaju podatku, to wpłata pójdzie na uregulowanie daniny o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, VAT) podatnika.

Dopiero od 1 stycznia

Mikrorachunek można już wygenerować, ale do końca 2019 r. należy wpłacać podatki tak jak dotychczas. Jeżeli podatnik już teraz spróbowałby uregulować zobowiązanie za pośrednictwem swojego mikrorachunku, to pieniądze wrócą.
Resort finansów planował, że już pod koniec roku udostępni możliwość zapłaty podatku, jeżeli termin płatności przypada po 31 grudnia 2019 r. (pisaliśmy o tym „Podatnik może już wygenerować swój mikrorachunek, ale użyje go od 2020 r.” DGP nr 212/2019). Dzięki temu osoby, które wolałyby uregulować podatek z wyprzedzeniem (np. ze względu na spodziewany wyjazd za granicę), mogłoby już teraz dopełnić obowiązku zapłaty na swoje indywidualne konto.
Nie udało się jednak wprowadzić tego rozwiązania.
– Zapłata nie jest jeszcze możliwa – poinformował resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wyjaśnił, że rachunek bankowy będzie uruchomiony 1 stycznia 2020 r.
– Jeżeli natomiast podatnik chce dokonać zapłaty podatku, którego termin przypada po 1 stycznia 2020 r., dobrym rozwiązaniem jest dokonanie w banku zlecenia przelewu oczekującego z wyznaczoną przez zleceniodawcę datą realizacji, począwszy od 2 stycznia 2020 r. – wskazało Ministerstwo Finansów.
Jak wygenerować swój mikrorachunek
Można wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl – i kliknąć pole „Generuj”. Następnie wystarczy podać swój numer identyfikacyjny:
■ PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT), lub
■ NIP (pozostali podatnicy).
Można to zrobić z dowolnego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu).
Generator jest dostępny 24 godziny, siedem dni w tygodniu.
Numeru nie trzeba więc zapisywać. W dowolnym momencie można go sprawdzić. Statystyki pokazują, że podatnicy już tak robią, bo wprawdzie do tej pory wygenerowano niespełna 226,7 tys. rachunków, to z generatora podatnicy skorzystali prawie 1,4 mln razy.
O swoim mikrorachunku można się dowiedzieć też w urzędzie skarbowym.