statystyki

Jaki wpływ na obowiązki w zakresie cen transferowych ma przejęcie spółki metodą łączenia udziałów

autor: Patrycja Baran, Magdalena Karcz25.11.2019, 09:41; Aktualizacja: 25.11.2019, 09:41
Podmioty, które dokonały połączenia w 2018 r., powinny dokonać ponownej oceny prawnopodatkowej tego zdarzenia. Może się bowiem okazać, że podmiot przejmujący – jako sukcesor obowiązków dokumentacyjnych ciążących na podmiotach przejmowanych – nie wywiązał się z nich zgodnie z wybranym przez siebie reżimem prawnym.

Podmioty, które dokonały połączenia w 2018 r., powinny dokonać ponownej oceny prawnopodatkowej tego zdarzenia. Może się bowiem okazać, że podmiot przejmujący – jako sukcesor obowiązków dokumentacyjnych ciążących na podmiotach przejmowanych – nie wywiązał się z nich zgodnie z wybranym przez siebie reżimem prawnym.źródło: ShutterStock

Podmioty, które dokonały połączenia w 2018 r., powinny dokonać ponownej oceny prawnopodatkowej tego zdarzenia. Może się bowiem okazać, że podmiot przejmujący – jako sukcesor obowiązków dokumentacyjnych ciążących na podmiotach przejmowanych – nie wywiązał się z nich zgodnie z wybranym przez siebie reżimem prawnym.

Przejęcie spółki z wykorzystaniem metody łączenia udziałów możliwe jest jedynie pomiędzy podmiotami powiązanymi przy wieloszczeblowej strukturze grupy kapitałowej. Mając na uwadze, że podmioty te mogły przed połączeniem współpracować ze sobą i dokonywać transakcji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenach transferowych skutkują określonymi obowiązkami dla stron, nasuwa się wątpliwość, czy obowiązki te pozostają aktualne dla spółki przejmującej w zakresie zdarzeń gospodarczych realizowanych przez podmiot już nieistniejący z podmiotami powiązanymi lub wynikających z transakcji dokonywanych pomiędzy spółką przejmującą a spółką przejętą.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. poz. 2020; dalej: ustawa o CIT), w brzmieniu obowiązującym do końca grudnia 2018 r., w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych regulowała jedynie sytuacje dotyczące podmiotów rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, wyraźnie wskazując, że przez takie podmioty nie należało rozumieć podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników. (art. 9a ust. 1b oraz art. 9a ust. 1c pkt 1 ustawy o CIT). W obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. stanie prawnym natomiast całkowicie pominięto problematykę cen transferowych w zakresie przekształceń spółek.

Sporządzanie dokumentacji

Zgodnie z art. 9a oraz art. 11 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje, jeżeli spełnione są łącznie poniższe przesłanki:

Ustawodawca nie odnosi się do momentu determinującego powstanie tego obowiązku. Organy podatkowe oraz sądy administracyjne, powołując się na możliwość przedstawienia wszelkich okoliczności uzasadniających rynkowość transakcji, stoją na stanowisku, że chwilą, która rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, jest moment dokonania transakcji (np. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2019 r., nr 0114-KIDP2-2.4010.336.2019.1.SJ, wyrok Naczelnego Sądu Administrcyjnego z 13 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 1739/08). W związku z tym w stanie prawnym do 31 grudnia 2018 r. nie ma wątpliwości, że w momencie zawarcia transakcji ewentualny obowiązek dokumentacyjny powstał po stronie spółek przejmowanych oraz spółki przejmującej. Skutkiem dokonanego następnie połączenia jest wstąpienie przez spółkę przejmującą we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. W konsekwencji dochodzi do utraty podmiotowości przez spółkę przejmowaną oraz jednoczesnej sukcesji prawnopodatkowej po stronie podmiotu przejmującego w zakresie obowiązków w obszarze cen transferowych, które zaktualizowały się momencie, w którym istniały jeszcze spółki przejmowane.


Pozostało 73% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane