statystyki

Ceny transferowe: Analiza analizie nierówna

autor: Patrycja Baran07.03.2020, 13:00; Aktualizacja: 07.03.2020, 13:13
kalkulator, podatki, księgowość, biuro, biznes, praca

Bardzo ważną zmianą, która pojawiła się w znowelizowanym stanie prawnym, jest przeniesienie wskazania wyboru metody weryfikacji cen transferowych z części opisowej dokumentacji bezpośrednio do analizy cen transferowych.źródło: ShutterStock

Wprawdzie od początku 2019 r. została zawężona grupa podmiotów zobligowanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jednak równocześnie rozszerzono jej zakres. W związku z tym wielu podatników, przygotowując dokumentację dotyczącą ubiegłego roku, po raz pierwszy będzie musiało zmierzyć się z wyzwaniem polegającym na dokładnym przyjrzeniu się stosowanym cenom transferowym.

Od 1 stycznia 2019 r. analiza danych porównawczych – w znowelizowanych ustawach o CIT i o PIT nazwana analizą cen transferowych – stanowi obligatoryjny element lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że każdy z podmiotów powiązanych w rozumieniu ustaw o CIT i PIT, który jest stroną transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o wartości przekraczającej wskazany w ustawie próg dokumentacyjny, zobowiązany jest sporządzić przedmiotową analizę. Obowiązek ten nałożony został także na podmioty dokonujące bezpośrednio lub pośrednio zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz na spółki niemającej osobowości prawnej zawierające z takimi podmiotami umowę lub umowę wspólnego przedsięwzięcia.

Jest to istotna zmiana w stosunku do wcześniejszego stanu prawnego, który określał próg przychodowy w wysokości 10 mln euro, jako przesłankę dla powstania obowiązku dołączenia analizy danych porównawczych względnie opisu zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi do dokumentacji cen transferowych.

Należy więc zauważyć, że ustawodawca z jednej strony poprzez podwyższenie progów dokumentacyjnych oraz wprowadzenie zwolnień, o których mowa w art. 11n ustawy o CIT i odpowiednio w art. 23z ustawy o PIT, zawęził grupę podmiotów zobligowanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej, z drugiej jednak strony rozszerzył jej zakres, poprzez dodanie obowiązkowego elementu, jakim jest analiza cen transferowych. W związku z tym wielu podatników, przygotowując dokumentację dotyczącą 2019 r., po raz pierwszy będzie musiało zmierzyć się z wyzwaniem polegającym na przygotowaniu analizy cen transferowych zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w art. 11q ustawy o CIT (odpowiednio w art. 23zc ustawy o PIT) oraz w par. 2 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji CT) oraz odpowiednio rozporządzenia ministra finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. [ramka]

Elementy obowiązkowe

Analiza cen transferowych powinna składać się z czterech głównych elementów:

wybór metody weryfikacji cen transferowych;

określenie strony lub transakcji, która będzie podlegać przedmiotowemu badaniu;

opis analizy porównawczej zawierający:

– opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania analizy,

dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej jej edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzenie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach analizy wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne,

– uzasadnienie powodów przyjęcia do tej analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,

– uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, jeżeli został zastosowany,

– opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,


Pozostało jeszcze 76% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane