Co się zmieni w rachunkach VAT od 1 listopada

Pieniądze zgromadzone na koncie VAT po zastosowaniu przez nabywcę zarówno dobrowolnego, jak i obowiązkowego MPP są własnością sprzedawcy. Nie może on jednak nimi swobodnie dysponować.

Przy czym od listopada br. zacznie obowiązywać szerszy katalog celów, na które mogą być one wydatkowane.

Więcej możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT

Kto musi posiadać rachunek rozliczeniowy w obowiązkowym MPP