Ponad 154 tys. mandatów za wykroczenia skarbowe i celne. Łączna ich kwota to ponad 79 mln zł. Średnia grzywna – około 490 zł.
To dane za 2018 r., zebrane przez redakcję DGP z 16 izb administracji skarbowej (IAS).
Wcześniej pisaliśmy o rozstrzygnięciach sądów w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw skarbowych oraz celnych („Za podatki wciąż jeszcze rzadko trafia się do więzienia”, DGP nr 197/2019). Podaliśmy wówczas, że w ubiegłym roku sądy skazały prawie 45,5 tys. osób, z tego 99 proc. sprawców zostało ukaranych grzywną.
Nie wszystkie sprawy jednak kończą się w sądzie.
Tam, gdzie w grę wchodzi wykroczenie skarbowe, fiskus może sam nałożyć grzywnę, ale mandat karny nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, co w 2019 r. oznacza kwotę 4500 zł.
W ubiegłym roku wszystkie urzędy podlegające 15 izbom administracji skarbowej (bez nadzorowanych przez IAS w Zielonej Górze) nałożyły na podatników 154,4 tys. mandatów na łączną kwotę 75,1 mln zł. Średnio mandat wyniósł ok. 490 zł.
Do tego należy dodać grzywny nałożone przez urzędy podlegające IAS w Zielonej Górze – w sumie na ok. 4 mln (brak jest tylko danych co do liczby mandatów).
Najwięcej, bo ponad 38 tys. mandatów, nałożono w województwie lubelskim. Łączna ich kwota wyniosła ponad 18 mln zł.
Z informacji przesłanych przez izby wynika, że najczęściej mandaty były nakładane za:
  • niezłożenie deklaracji w terminie (art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego),
  • uporczywe niewpłacanie podatku w terminie (art. 57 par. 1 k.k.s.),
  • nierejestrowanie sprzedaży w kasie fiskalnej (art. 62 par. 4 k.k.s.).
Szczegółowe dane w tym zakresie podała IAS w Bydgoszczy. Podległe jej urzędy nałożyły w sumie 4,9 tys. mandatów na łączną kwotę ok. 2,2 mln zł. Z tego najwięcej, bo 2160 mandatów (na kwotę 1,1 mln zł), zostało nałożonych za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie – średnio 502 zł. Największe mandaty (średnio ok. 1,4 tys. zł) zostały nałożone za nieoznaczanie wyrobów banderolami (w ten sposób w 2018 r. zostało ukaranych siedem osób).
Natomiast za:
  • niezłożenie deklaracji w terminie wystawiono 593 mandaty na kwotę 134 tys. zł, tj. średnio 236 zł,
  • niewystawianie faktur i rachunków lub błędy w nich, a także nierejestrowanie sprzedaży w kasie fiskalnej wystawiono 554 mandaty na kwotę 294 tys. zł, tj. średnio 532 zł.
Z kolei z danych IAS w Olszynie wynika, że w 2018 r. urzędy skarbowe woj. warmińsko-mazurskiego nałożyły 2,1 tys. mandatów na łączną kwotę 845 tys. zł. Tu również najczęściej karano za niezłożenie deklaracji w terminie, nierejestrowanie sprzedaży w kasie fiskalnej i uporczywe niewpłacanie podatku w terminie.
Natomiast Warmińsko-Mazurski UCS w Olsztynie nałożył prawie 7,9 tys. mandatów na łączną kwotę 4,3 mln. zł. Ponad 90 proc. z nich dotyczyło przemytu celnego (art. 86 par. 4 k.k.s.). W sumie wystawił on więcej mandatów niż urzędy skarbowe podległe tej samej IAS w Olsztynie.
W niektórych miejscach przeważały jednak mandaty nakładane przez urzędy skarbowe. Przykładowo US podlegające IAS w Katowicach nałożyły 70 proc. wszystkich wydanych mandatów, podlegające pod IAS w Łodzi – 74 proc., IAS w Warszawie – 87, a IAS w Gdańsku – 88 proc. wszystkich mandatów.
Izba Administracji Skarbowej w Liczba mandatów Kwota nałożonych grzywien (w zł) Średnia kwota grzywny (w zł)
Warszawie 21 700 11 411 844 526
Szczecinie 3899 2 098 955 538
Opolu 1873 750 880 401
Białymstoku 13 791 8 440 591 612
Poznaniu 7014 3 027 349 432
Bydgoszczy 4935 2 177 830 441
Lublinie 38 040 18 028 406 474
Katowicach 8061 3 319 656 412
Gdańsku 7700 5 153 025 669
Zielonej Górze bd 4 009 778 bd
Olsztynie 9955 5 185 203 521
Łodzi 6273 2 835 433 452
Rzeszowie 16 624 7 408 815 446
Wrocławiu 5089 1 520 760 299
Krakowie 6413 2 502 901 390
Kielcach 2983 1 235 362 414
Suma 154 350 79 106 788 x