Ponad 154 tys. mandatów za wykroczenia skarbowe i celne. Łączna ich kwota to ponad 79 mln zł. Średnia grzywna – około 490 zł.
To dane za 2018 r., zebrane przez redakcję DGP z 16 izb administracji skarbowej (IAS).
Wcześniej pisaliśmy o rozstrzygnięciach sądów w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw skarbowych oraz celnych („Za podatki wciąż jeszcze rzadko trafia się do więzienia”, DGP nr 197/2019). Podaliśmy wówczas, że w ubiegłym roku sądy skazały prawie 45,5 tys. osób, z tego 99 proc. sprawców zostało ukaranych grzywną.
Nie wszystkie sprawy jednak kończą się w sądzie.
Reklama
Tam, gdzie w grę wchodzi wykroczenie skarbowe, fiskus może sam nałożyć grzywnę, ale mandat karny nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, co w 2019 r. oznacza kwotę 4500 zł.
W ubiegłym roku wszystkie urzędy podlegające 15 izbom administracji skarbowej (bez nadzorowanych przez IAS w Zielonej Górze) nałożyły na podatników 154,4 tys. mandatów na łączną kwotę 75,1 mln zł. Średnio mandat wyniósł ok. 490 zł.

Reklama
Do tego należy dodać grzywny nałożone przez urzędy podlegające IAS w Zielonej Górze – w sumie na ok. 4 mln (brak jest tylko danych co do liczby mandatów).
Najwięcej, bo ponad 38 tys. mandatów, nałożono w województwie lubelskim. Łączna ich kwota wyniosła ponad 18 mln zł.
Z informacji przesłanych przez izby wynika, że najczęściej mandaty były nakładane za:
  • niezłożenie deklaracji w terminie (art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego),
  • uporczywe niewpłacanie podatku w terminie (art. 57 par. 1 k.k.s.),
  • nierejestrowanie sprzedaży w kasie fiskalnej (art. 62 par. 4 k.k.s.).
Szczegółowe dane w tym zakresie podała IAS w Bydgoszczy. Podległe jej urzędy nałożyły w sumie 4,9 tys. mandatów na łączną kwotę ok. 2,2 mln zł. Z tego najwięcej, bo 2160 mandatów (na kwotę 1,1 mln zł), zostało nałożonych za uporczywe niewpłacanie podatku w terminie – średnio 502 zł. Największe mandaty (średnio ok. 1,4 tys. zł) zostały nałożone za nieoznaczanie wyrobów banderolami (w ten sposób w 2018 r. zostało ukaranych siedem osób).
Natomiast za:
  • niezłożenie deklaracji w terminie wystawiono 593 mandaty na kwotę 134 tys. zł, tj. średnio 236 zł,
  • niewystawianie faktur i rachunków lub błędy w nich, a także nierejestrowanie sprzedaży w kasie fiskalnej wystawiono 554 mandaty na kwotę 294 tys. zł, tj. średnio 532 zł.
Z kolei z danych IAS w Olszynie wynika, że w 2018 r. urzędy skarbowe woj. warmińsko-mazurskiego nałożyły 2,1 tys. mandatów na łączną kwotę 845 tys. zł. Tu również najczęściej karano za niezłożenie deklaracji w terminie, nierejestrowanie sprzedaży w kasie fiskalnej i uporczywe niewpłacanie podatku w terminie.
Natomiast Warmińsko-Mazurski UCS w Olsztynie nałożył prawie 7,9 tys. mandatów na łączną kwotę 4,3 mln. zł. Ponad 90 proc. z nich dotyczyło przemytu celnego (art. 86 par. 4 k.k.s.). W sumie wystawił on więcej mandatów niż urzędy skarbowe podległe tej samej IAS w Olsztynie.
W niektórych miejscach przeważały jednak mandaty nakładane przez urzędy skarbowe. Przykładowo US podlegające IAS w Katowicach nałożyły 70 proc. wszystkich wydanych mandatów, podlegające pod IAS w Łodzi – 74 proc., IAS w Warszawie – 87, a IAS w Gdańsku – 88 proc. wszystkich mandatów.
Izba Administracji Skarbowej w Liczba mandatów Kwota nałożonych grzywien (w zł) Średnia kwota grzywny (w zł)
Warszawie 21 700 11 411 844 526
Szczecinie 3899 2 098 955 538
Opolu 1873 750 880 401
Białymstoku 13 791 8 440 591 612
Poznaniu 7014 3 027 349 432
Bydgoszczy 4935 2 177 830 441
Lublinie 38 040 18 028 406 474
Katowicach 8061 3 319 656 412
Gdańsku 7700 5 153 025 669
Zielonej Górze bd 4 009 778 bd
Olsztynie 9955 5 185 203 521
Łodzi 6273 2 835 433 452
Rzeszowie 16 624 7 408 815 446
Wrocławiu 5089 1 520 760 299
Krakowie 6413 2 502 901 390
Kielcach 2983 1 235 362 414
Suma 154 350 79 106 788 x