Od listopada br. deklaracje VAT zostaną zaktualizowane o najnowsze zmiany w przepisach. Przewiduje to projekt rozporządzenia opublikowany wczoraj przez Ministerstwo Finansów.
Zmiany zostaną wprowadzone do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 (tę ostatnią składają podatnicy zwolnieni z daniny, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) i VAT-9M (składają ją podatnicy zwolnieni z daniny, którzy dokonali np. importu usług).
Zmienione formularze będą uwzględniały skutki wejścia w życie dwóch nowelizacji ustawy o VAT. Pierwsza z nich to obowiązujący od września br. tzw. pakiet paliwowy 2.0. Wymusił on na przedsiębiorcach rozliczanie w ciągu 5 dni podatku m.in. od wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu płynnego LPG, olejów napędowych i opałowych, biopaliw, benzyn lotniczych i silnikowych (niezależnie od przeznaczenia towaru).
Druga zmiana to mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności (ang. split payment), który wejdzie w życie 1 listopada. Tego dnia zniknie mechanizm odwrotnego obciążenia. Nadal jednak będzie on uwzględniony we wzorach deklaracji, bo resort finansów liczy się z tym, że transakcje zostaną wprawdzie dokonane jeszcze przed 1 listopada, ale VAT od nich będzie rozliczany już po tej dacie.
Przypomnijmy, że w 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zlikwidowane, ale ich treść zostanie scalona z danymi z jednolitego pliku kontrolnego. W efekcie podatnicy będą przesyłać fiskusowi JPK_VAT w nowej strukturze.
Najwięksi przedsiębiorcy będą mieli taki obowiązek od kwietnia 2020 r., a pozostali od lipca 2020 r. Podatnicy zwolnieni z daniny nadal będą wysyłać do urzędu skarbowego deklaracje VAT-8 i VAT-9M, z tym że na zaktualizowanych już wzorach.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – w konsultacjach publicznych