Koszt wymiany pieca węglowego na gazowy może być uznany za wydatek na przystosowanie domu do potrzeb niepełnosprawności. Jest więc objęty ulgą rehabilitacyjną – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem zwrócił się starszy mężczyzna cierpiący na przewlekłe choroby kręgosłupa, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Zły stan zdrowia zmusił go do wymiany w domu pieca węglowego na instalację gazową. Podatnik nie był w stanie dłużej go obsługiwać, bo nie może dźwigać, schylać się, unieść ręki, ma trudności w wyprostowaniu się, a dodatkowo ma problem z wchodzeniem po schodach.
Wymiana instalacji kosztowała ponad 14 tys. zł. Podatnik częściowo sfinansował ją z dotacji wojewódzkiego urzędu ochrony środowiska (ok. 4 tys. zł). Spytał, czy resztę wydatku, którą pokrył z własnej kieszeni (ponad 10 tys. zł), może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Dyrektor KIS to potwierdził. Uznał, że jest to wydatek, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT, czyli na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wyjaśnił, że przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej. Dodał, że u każdego niepełnosprawnego wydatki te mogą być inne, ponieważ powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
W tym wypadku wymiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowy odpowiada potrzebom podatnika cierpiącego na schorzenia kręgosłupa – potwierdził dyrektor KIS.
Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7b ustawy o PIT, w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki, które nie zostały sfinansowane z wymienionych w tym przepisie funduszy lub zwrócone w jakiejkolwiek formie. W przypadku częściowego dofinansowania ulga obejmuje powstałą różnicę. Podatnik może więc odliczyć poniesione wydatki na wymianę instalacji gazowej po pomniejszeniu o kwotę uzyskanej dotacji – potwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 października 2019 r., sygn. akt 0115-KDIT2-2.4011.283.2019.2.MD