Jeśli tablica reklamowa znajduje się na wynajętym gruncie, to daninę od nieruchomości musi uregulować właściciel działki, a nie budowli – orzekł NSA.
Wyrok jest precedensowy, bo dotychczas sądy uważały, że nie ma znaczenia, czyją własnością są grunty, na których zostały umieszczone tablice reklamowe. Uznawały, że w każdym przypadku podatnikiem podatku od nieruchomości będzie właściciel budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (czyli tablic).
Przykładem wyrok NSA z 13 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 758/15). Sąd orzekł w nim, że podatek od tablicy reklamowej trwale związanej z gruntem (a więc takiej, która jest budowlą) musi uiścić jej właściciel, nawet jeśli jest ona posadowiona na wynajętym terenie (patrz artykuł „Daninę od banera płaci jego właściciel” – DGP nr 76/2017)
Taki sam wniosek płynął z wyroków NSA, m.in. z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 630/17) i z 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 939/12). Z nich również wynikało, że tablice reklamowe powinny być traktowane jako odrębny od gruntu przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży na tym, kto używa ich w celach reklamowych.
Najnowszy wyrok jest inny. Chodziło o portugalskie przedsiębiorstwo Jeronimo Martins, bedące właścicielem sieci sklepów Biedronka. Spółka nie zapłaciła podatku od nieruchomości od kilku totemów reklamowych z logo sieci sklepów.
Tłumaczyła, że nie uregulowała daniny, bo powinien ją zapłacić właściciel gruntu, na którym ustawiono tablice, a ona tylko ten teren wynajmowała.
Prezydent miasta stwierdził jednak, że skoro totemy reklamowe sieci spełniają kryteria budowli (są trwale związane z gruntem), to obowiązek podatkowy spoczywał na ich właścicielu, a nie na posiadaczu gruntu.
Tak samo orzekł WSA w Rzeszowie. Orzekł, że nie ma znaczenia, czyją własnością są grunty, na których zostały umieszczone tablice reklamowe, bo w każdym przypadku podatnikiem jest właściciel tablic (budowli) wykorzystujący je do prowadzenia działalności gospodarczej.
Nie zgodził się z tym NSA. – Jeśli tablica reklamowa została posadowiona na gruncie wydzierżawionym lub wynajmowanym, to z podatku rozliczyć powinien się właściciel gruntu – uzasadnił sędzia Stanisław Bogucki.
Dodał, że sąd zdaje sobie sprawę z tego, że wcześniejsze orzeczenia były inne.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 25 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3286/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia