Minister finansów planuje wydać interpretację ogólną dla firm działających w strefie ekonomicznej na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162 ze zm.).
Wcześniej jednak chce przeprowadzić konsultacje. Opinie i wskazówki można przesyłać do 30 września na adres: konsultacje.WNI.dd@mf.gov.pl.
Można też zgłosić chęć udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 4 października. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Zstąpiła wcześniejsze przepisy o specjalnych stref ekonomicznych (SSE).
Zwolnienie z podatku (art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63 ustawy o PIT) pozostało, ale dotyczy teraz wszystkich firm, które realizują nowe inwestycje i tworzą miejsca pracy, niezależnie od obszaru, na którym działają.
Zdaniem MF, wyjaśnienia wymaga szczególnie sytuacja, gdy podatnik łączy nową inwestycję z już istniejącą i trzeba ustalić dochód z każdej z nich. MF chce opracować wytyczne w tym zakresie.