Po dwóch tygodniach od uruchomienia elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT działa sprawniej. Przedsiębiorcy nadal jednak zgłaszają problemy, z którymi zetknęli się już pierwszego dnia września. I nie tylko oni.
W opublikowanym w piątek komunikacie Ministerstwo Finansów zaapelowało, aby wszelkie błędy i nieprawidłowości podatnicy wyjaśniali nie tylko z właściwymi urzędami skarbowymi, ale też zgłaszali je na adres e-mail: wykazpodatnikow@mf.gov.pl.
Wyjaśniło też, co powinien zrobić podatnik, gdy nie znajdzie na białej liście numeru swojego rachunku (patrz ramka).