Jakie dane znalazły się na białej liście?
W wykazie znajdziemy:
• firmę (nazwę) lub imię i nazwisko podatnika,