Rok temu Ministerstwo Finansów zachęcało do dokapitalizowania spółek środkami własnymi. Teraz ostrzega wszystkich, którzy chcieliby z tego rozwiązania skorzystać.
Będzie to już siódma szczegółowa klauzula w ustawie o CIT.
Oprócz sześciu już obowiązujących są jeszcze dwie generalne. Wszystkie mają przeciwdziałać transakcjom nastawionym głównie lub wyłącznie na korzyści podatkowe. Problem polega na tym, że najnowsza – siódma klauzula szczegółowa jest konsekwencją wprowadzenia ulgi podatkowej, a ta siłą rzeczy sprowadza się do uzyskiwania korzyści podatkowych.