Podatnicy zapłacą kwotę, która trafi na rachunek Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po raz pierwszy do 30 kwietnia 2020 r.
Dochody uwzględniane przy obliczaniu daniny solidarnościowej / DGP
Zasady obliczania daniny solidarnościowej wyjaśniło właśnie Ministerstwo Finansów. Dokument nazwało „objaśnieniami”, ale nie mają one mocy wiążącej, bo nie zostały wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej.
Chodzi o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Wprowadziły one 4-proc. daninę od nadwyżki dochodu podatkowego powyżej 1 mln zł. Obowiązek jej uiszczenia dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody:
■ podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury), czyli gdy mają zastosowane formularze: PIT-40A, PIT-36 i PIT-37 (art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT),
■ z niektórych zysków kapitałowych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-38 (art. 30b ustawy PIT),
■ z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-36L (art. 30c ustawy PIT),
■ z zagranicznej jednostki kontrolowanej, gdy podatek według stawki 19 proc. jest wykazywany w zeznaniu PIT-CFC (art. 30f ustawy PIT).
MF przypomina, że dochody z PIT-40A uwzględnia się w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej, jeżeli nie podlegają one wykazaniu w PIT-37 albo PIT-36.

Jak ustalić dochód

Zasadniczo obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej powstanie, gdy suma tych dochodów przekroczy 1 mln zł, ale wcześniej trzeba będzie odliczyć:
■ kwoty krajowych i zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy PIT),
■ uwzględnioną w podstawie opodatkowania dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w takiej jednostce (art. 30f ust. 5 ustawy PIT), w części uwzględnionej w podstawie opodatkowania.
Ministertwo podkreśla, że przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej małżonków każdy z nich uwzględni wyłącznie swoje dochody (nie połączy ich z dochodami małżonka ani nie podzieli na pół).
Przy obliczaniu daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów, do których – zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Przykładem są dochody ze Szwajcarii.

Ważne terminy rozliczeń

W pierwszym okresie rozliczeniowym, czyli od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. trzeba będzie uwzględnić dochody uzyskane od początku 2019 r., wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A, o ile termin złożenia tych formularzy upływa w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Potem zasada się zmieni – w kwocie 1 mln zł trzeba będzie uwzględnić dochody wykazywane na formularzu PIT-40A oraz w zeznaniach podatkowych (np. PIT-37), dla których termin złożenia upłynie nie później niż 30 kwietnia roku kalendarzowego i nie wcześniej niż 1 maja roku poprzedniego.
Resort finansów pokazuje to na przykładzie podatnika, który 15 lutego 2021 r. składa zeznanie PIT-36 za 2020 r. Następnie 31 marca 2021 r., w związku z opuszczeniem Polski, składa zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2021.
Jak wyjaśnia MF, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w 2021 r. podatnik będzie musiał uwzględnić dochody z obu zeznań. Wynika to z tego, że termin ich złożenia przypadnie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Zasady wpłaty

Daninę solidarnościową trzeba będzie wpłacić się na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatnika dla celów PIT. Urząd przekaże ją na rachunek Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Natomiast deklarację (DSF-1) trzeba będzie złożyć elektronicznie lub papierowo do 30 kwietnia roku kalendarzowego.
Objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej