Ministerstwo Finansów rozpoczęło kolejne konsultacje podatkowe – tym razem do projektu objaśnień przepisów o daninie solidarnościowej. Projekt został opublikowany wczoraj.
Chodzi o obowiązującą od 2019 r. ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Jednym ze źródeł jego finansowania jest danina solidarnościowa, którą według stawki 4 proc. zapłacą po raz pierwszy w 2020 r. osoby, które w roku bieżącym osiągną ponad 1 mln zł dochodów. Mowa zarówno o dochodach opodatkowanych według skali podatkowej (np. ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych), z działalności gospodarczej (w tym także objętej 19-proc. podatkiem liniowym), z zysków kapitałowych (np. ze sprzedaży akcji, udziałów), jak i z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
Resort zastrzegł, że emeryt lub rencista będzie brać pod uwagę dochody wykazane na formularzu PIT-40A tylko, jeśli podatek z niego wynikający będzie podatkiem należnym.
Małżonkowie przy wyliczaniu, czy powinni płacić daninę solidarnościową, będą uwzględniać wyłącznie swoje dochody i nie będą mogli np. dzielić ich na pół.
MF przypomniało, że daninie nie podlegają natomiast dochody z kraju, z którym Polskę łączy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidująca metodę wyłączenia z progresją (np. Niemcy).
Deklarację o wysokości nowej daniny (DSF-1) trzeba będzie złożyć do 30 kwietnia (2020 r.). Podatnik będzie mógł to zrobić papierowo bądź elektronicznie. Trzeba będzie uwzględnić dochody osiągnięte między 1 maja a 30 kwietnia roku następnego.
Dochód będzie można pomniejszyć o odliczone już składki ZUS (polskie i zagraniczne), a także o dywidendę otrzymaną z zagranicznej CFC lub dochód z odpłatnego zbycia udziału w spółce kontrolowanej (o ile kwoty te będą już uwzględnione w podstawie opodatkowania). Odliczony może zostać również podatek zapłacony za granicą, w części przekraczającej wcześniej potrąconą, zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a, art. 30b ust. 5a i 5b lub art. 30c ust. 4 i 5 ustawy PIT.
Uwagi można przesyłać do 26 marca 2019 r. na adres e-mailowy www.konsultacje.danina@mf.gov.pl Propozycje zmian zgłoszone po tej dacie nie będą już rozpatrywane.