Zwolnienie z długu najbliższej osoby jest zwolnione z opodatkowania, gdy ma postać umowy darowizny – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał mężczyzna, któremu brat pożyczył 4,8 mln zł. Bracia umówili się na spłatę pożyczki do 2026 r., ale potem zmienili zdanie. Pożyczkodawca postanowił zwolnić brata z długu, w całości i za darmo. Miała to być darowizna, bo pożyczkobiorca nie byłby zobowiązany do żadnego świadczenia wzajemnego. Oświadczenie darczyńcy o nieodpłatnym zwolnieniu z długu miało być zawarte przed notariuszem.
Pożyczkobiorca spytał, czy w takiej sytuacji będzie mu przysługiwać zwolnienie, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.). Jest ono nielimitowane i przysługuje dla członków najbliższej rodziny.
Reklama
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że zwalniając z długu, wierzyciel zgadza się zmniejszyć swój majątek na korzyść dłużnika. Powód może być różny, więc zwolnienie z długu może być odpłatne – gdy celem jest uzyskanie świadczenia od drugiej strony, lub nieodpłatne – gdy chodzi o obdarowanie dłużnika.
Jeżeli więc brat zostanie nieodpłatnie zwolniony z długu, to otrzyma darowiznę. Będzie ona zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy – potwierdził dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że nie jest to darowizna środków pieniężnych, tylko prawa majątkowego. A to oznacza, że nie trzeba w takim wypadku spełniać warunku dokumentowania nabycia środków pieniężnych (powyżej kwoty 9637 zł), o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dyrektor KIS wyjaśnił również, że skoro darowizna będzie zawarta w formie aktu notarialnego, to podatnik zwolniony z długu nie będzie musiał zgłaszać tego naczelnikowi urzędu skarbowego, czyli nie musi złożyć formularza SD-Z2.
Organ zastrzegł, że nie każde nieodpłatne zwolnienie z długu ma postać darowizny. Wszystko zależy od szczegółowego stanu faktycznego i postanowień umowy. Zwolnienie z długu może być bowiem uzależnione od spełnienia określonych przesłanek lub stanowić część szerszego porozumienia lub ugody. Wówczas może się okazać, że nie jest darowizną.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.92.2019.1.MZ