Kwoty otrzymane w związku z realizacją ostatniej woli spadkodawcy i zarządem majątkiem spadkowym nie są przychodem u wykonawcy testamentu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwości miała kobieta, którą sąd ustanowił kuratorem spadku. Nie była ona spadkobierczynią zmarłego. Reprezentowała masę spadkową w postępowaniach dotyczących majątku po zmarłym. Trafiały do niej – jako wykonawcy testamentu – odszkodowania płacone przez nieformalnych najemców, którzy bezumownie korzystali z nieruchomości zmarłego. Nie był on jedynym właścicielem nieruchomości. Współwłaścicielami pozostali żyjący członkowie rodziny zmarłego.
Podatniczka spytała dyrektora KIS, czy jako wykonawca testamentu i kurator masy spadkowej ma płacić podatek od kwot otrzymywanych od nieformalnych najemców za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sama była zdania, że odszkodowanie to należy do masy spadkowej i stanowi przychód żyjących współwłaścicieli nieruchomości.