Kwoty otrzymane w związku z realizacją ostatniej woli spadkodawcy i zarządem majątkiem spadkowym nie są przychodem u wykonawcy testamentu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwości miała kobieta, którą sąd ustanowił kuratorem spadku. Nie była ona spadkobierczynią zmarłego. Reprezentowała masę spadkową w postępowaniach dotyczących majątku po zmarłym. Trafiały do niej – jako wykonawcy testamentu – odszkodowania płacone przez nieformalnych najemców, którzy bezumownie korzystali z nieruchomości zmarłego. Nie był on jedynym właścicielem nieruchomości. Współwłaścicielami pozostali żyjący członkowie rodziny zmarłego.
Podatniczka spytała dyrektora KIS, czy jako wykonawca testamentu i kurator masy spadkowej ma płacić podatek od kwot otrzymywanych od nieformalnych najemców za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sama była zdania, że odszkodowanie to należy do masy spadkowej i stanowi przychód żyjących współwłaścicieli nieruchomości.
Dyrektor KIS się z tym zgodził. Wyjaśnił, że ustalenie kuratora spadku czy wykonawcy testamentu nie ogranicza w żadnym razie praw własności.
– Osoba taka wykonuje powierzone jej czynności we własnym imieniu, ale na rzecz właściciela nieruchomości, a nie na własny rachunek – podkreślił dyrektor KIS.
Uznał zatem, że wpłacone przez najemców kwoty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości nie są przychodem podatniczki. Podatnikiem są w tym zakresie właściciele nieruchomości.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt 0115-KDIT2-1.4011.185.2019.2.JG