Jeżeli bezterminowo odroczono nowe zasady poboru podatku u źródła, to jest on zwracany w trybie ordynacji podatkowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwości miał przewoźnik lotniczy. Wyjaśnił, że w związku z obowiązującymi od 2019 r. nowymi przepisami dotyczącymi poboru podatku u źródła sprawdza możliwość stosowania preferencyjnych stawek podatku (wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) do płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów. Chodziło o raty leasingowe za samoloty i usługi nabywane od zagranicznych linii lotniczych.
Do czasu zakończenia weryfikacji i uzupełnienia dokumentacji (aktualne certyfikaty rezydencji, oświadczenia o uznaniu za rzeczywistego właściciela płatności) spółka pobiera podatek według standardowych stawek z ustawy o CIT. Potem zamierza ubiegać się o zwrot nadpłaconej daniny.
Uważała, że zastosowanie znajdą tu przepisy ordynacji podatkowej o zwrocie nadpłaty, a nie szczególny tryb zwrotu podatku u źródła, określony w art. 28b ustawy o CIT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że w przypadku płatności za użytkowanie urządzeń przemysłowych (w tym samolotów) oraz należności uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła (obowiązku jego potrącenia od wypłat powyżej 2 mln zł – przyp. red.) zostało wyłączone bezterminowo. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545 ze zm.).
Zatem w odniesieniu do podatku u źródła pobranego od wypłat należności, do których stosuje się rozporządzenie, wniosek o zwrot podatku powinien zostać złożony na podstawie ordynacji podatkowej – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że dotyczy to także sytuacji, gdy płatnik pobiera i odprowadza podatek u źródła, bo nie zakończył jeszcze postępowania weryfikacyjnego bądź nie posiada jeszcze dokumentów (certyfikatów rezydencji i oświadczeń).
Szczególny tryb zwrotu na podstawie art. 28b ustawy o CIT mógłby mieć zastosowanie tylko, gdyby spółka nie spełniła warunków dotyczących wyłączenia z obowiązku poboru podatku od wypłat przekraczających 2 mln zł (czyli gdyby nie uzyskała wymaganych rozporządzeniem certyfikatów bądź oświadczeń).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK