Generalnie u podatników prowadzących księgę podatkową faktury kosztowe są ujmowane w dacie poniesienia kosztu, za który – zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT – uważa się dzień wystawienia faktury.
Prowadzę biuro rachunkowe, którego klienci prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Niestety przedsiębiorcy z dużym opóźnieniem dostarczają faktury zakupowe dotyczące przeważnie kosztów pośrednich. Opóźnienie to może być nawet kilkumiesięczne. Jak ujmować takie faktury w księdze w trakcie roku podatkowego – na bieżąco czy wstecz?
Z par. 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR wynika, że w przypadku prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe zapisy powinny być dokonywane w porządku chronologicznym w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą tych zapisów są dowody, w tym otrzymane faktury.