Długopis z grawerunkiem otrzymany od burmistrza nie jest przysporzeniem – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Gmina zapytała o skutki podatkowe wręczania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Chodziło o pióra z grawerunkiem. Cena pojedynczego wyniosła 144 zł. Wręczać miał je nauczycielom burmistrz. Gmina chciała się dowiedzieć, czy oprócz pióra wyróżniony nauczyciel powinien dostać od niej również informację PIT-11, na podstawie której mógłby rozliczyć się z fiskusem z otrzymanego upominku.
Sama tego nie wykluczała. Jej zdaniem pióra mogły stanowić dla nauczycieli nieodpłatne świadczenia opodatkowane jako przychód z innych źródeł. Argumentem był art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, który mówiąc o przychodach z innych źródeł wymienia m.in. nagrody.
Reklama
Na korzyść nauczycieli sprawę rozstrzygnął jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji stwierdził, że „nie sposób przyjąć, że okazjonalne otrzymanie pióra w związku z Dniem Edukacji Narodowej stanowi dla nauczyciela realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku”.
Podkreślił, że z treści wniosku nie wynika, aby pióra były wykonane z metali szlachetnych (np. ze srebra, złota czy platyny). Będą one natomiast opatrzone inskrypcją. Za brakiem opodatkowania, zdaniem fiskusa, przemawia zatem: niska wartość i brak wystawnego (reprezentacyjnego) charakteru upominku oraz opatrzenie go logo obdarowującego.
Interpretacja dyrektora KIS z 26 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.215.2019.1.ENB