Wydatkiem na własny cel mieszkaniowy nie jest zakup waluty, lecz spłata kredytu i odsetek – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o małżonków, którzy kupili w 2008 r. mieszkanie do remontu oraz działkę z garażem. W tym celu zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. Matka podatniczki podarowała jej w 2017 r. połowę innego lokalu. Został on sprzedany w 2019 r., a więc nie minął jeszcze 5-letni okres, po upływie którego nieruchomość można zbyć bez PIT.
Podatniczka spytała dyrektora KIS, czy skorzysta z ulgi mieszkaniowej (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT), jeśli za pieniądze ze sprzedaży darowanego mieszkania kupi franki szwajcarskie. Zamierzała je przeznaczyć na: spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania i działki zabudowanej garażem, remont kupionego mieszkania oraz opłaty okołokredytowe.
Odpowiedź dyrektora KIS była negatywna. Wyjaśnił on, że warunkiem zwolnienia z PIT jest wydatkowanie (w okresie trzech lat) przychodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Podkreślił przy tym, że wydatkiem na cel mieszkaniowy nie jest zakup waluty, lecz spłata kredytu (rat kapitałowych i odsetek) i to tylko w części przeznaczonej na finansowanie zakupu mieszkania oraz remont, a więc cele wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.
Celem mieszkaniowym nie jest natomiast zakup garażu ani spłata opłat okołokredytowych – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 sierpnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.209.2019.2.MN