Tylko w czerwcu do szefa KAS wpłynęło ponad 1000 nowych schematów podatkowych, ale skarbówka nadała numer NSP tylko 50. Wszczął też pierwsze postępowanie karne skarbowe dotyczące nieprzekazania schematów.
ikona lupy />
Ile zostało złożonych schematów MDR / DGP
Ministerstwo Finansów przekazało dane o MDR (schematach podatkowych) w trybie informacji publicznej jednej z kancelarii podatkowych (odpowiedź z 22 lipca 2019 r., sygn. BMI1.0124.783.2019).
Z informacji wynika, że promotorzy (m.in. doradcy podatkowi), korzystający (podatnicy) i wspomagający (m.in. księgowi) od początku roku do 10 lipca złożyli fiskusowi aż 3341 informacji o schematach podatkowych. Szef KAS zdołał jednak nadać dotychczas zaledwie 272 numerów schematów podatkowych (NSP).
– Dane pokazują, że ministerstwo nie jest w stanie poradzić sobie z analizą takiej ilości dokumentów na bieżąco. W czerwcu przeanalizowało niespełna 50 informacji MDR, co jest liczbą zatrważająco małą w porównaniu do ilości składanych informacji – ocenia Krzysztof Burzyński, doradca podatkowy i partner w BTTP.
Coraz bardziej wydłuża się także okres oczekiwania na nadanie NSP.
– O ile jeszcze w kwietniu resort informował o trzymiesięcznym czasie oczekiwania, o tyle teraz nie podaje już żadnych terminów – kwituje ekspert.
Dla przypomnienia – ustawowy termin na nadanie NSP to 7 dni.
Brak numeru nie wiąże się z konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Może on też wdrożyć zgłoszony schemat w firmie. Jest to jednak ryzykowne. Gdyby szef KAS uznał jednak dany schemat za unikanie opodatkowania, to może zastosować klauzulę generalną i pozbawić podatnika korzyści podatkowych. Przedsiębiorcy oczekujący na nadanie NSP pozostają więc w stanie niepewności.

Kiedy będzie NSP

Od początku roku promotorzy schematów, korzystający z nich i wspomagający mają obowiązek zgłaszania schematów podatkowych szefowi KAS. Ten, po rozpatrzeniu wniosku, nadaje numer schematu podatkowego. Nie dzieje się to z atomatu. Szef KAS może też żądać uzupełnień lub wyjaśnień do przekazanych informacji.
Nie każde zgłoszenie schematu MDR kończy się też nadaniem NSP, bo szef KAS może odmówić nadania numeru. Organ musi przede wszystkim ustalić, czy zgłoszone uzgodnienie stanowi schemat podatkowy i czy nie dojdzie do wielokrotnego nadania NSP temu samemu uzgodnieniu, np. w przypadku zgłoszeń dokonanych przez różne podmioty. Gdyby tak się stało, to organ musiałby unieważnić NSP.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że do 10 lipca br. szef KAS w trzech przypadkach odmówił nadania NSP, ale nie unieważnił żadnego numeru już nadanego. W 166 sprawach żądał wyjaśnień lub uzupełnień do złożonego MDR.

Termin instrukcyjny

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP potwierdziło już wcześniej, że siedmiodniowy termin nadawania numerów schematom podatkowym ma jedynie charakter instrukcyjny.
– Tymczasem instrukcyjne nie są niestety terminy dla promotorów i korzystających dotyczące przekazywania schematów. Za ich niedotrzymanie grożą surowe sankcje karno-skarbowe – mówi Krzysztof Burzyński.
W ocenie eksperta nie dość, że MF zafundowało podatnikom i doradcom przepisy pisane na kolanie, uzupełnione ponad 100-stronnicowymi objaśnieniami, to jeszcze nie zapewniło odpowiednich kadr do obsługi nowego systemu.

Pierwsze postępowanie

Na przekazywanie schematów MDR promotorzy (korzystający) mają standardowo 30 dni od powzięcia informacji o planowanym uzgodnieniu (jego wdrożeniu).
Z danych MF wynika, że toczy się jednak pierwsze postępowanie o przestępstwo skarbowe z art. 80f par. 1 k.k.s. (naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych). Jest ono zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych.
Również podmioty zobowiązane do złożenia MDR same orientowały się, że nie dopełniły obowiązku poinformowania o schemacie. Aby uniknąć surowych kar karno-skarbowych, składały czynny żal. Dowiadujemy się, że do szefa KAS trafiło 131 takich zawiadomień.

Bez interpretacji

W przesłanej informacji resort informuje też, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie będzie wydawał interpretacji indywidualnych dotyczących schematów podatkowych. Wśród ekspertów pojawiają się jednak opinie, że szef KIS nie może odmawiać ich wydania. Niewykluczone, że ostatecznie rozstrzygną to sądy administracyjne.
– W efekcie stanowiska MF podatnicy mają więc skrajnie zawiłe przepisy prawne, których dyrektor KIS nie zamierza wyjaśniać w indywidualnych sprawach. W razie niepewności nie pozostaje zatem nic innego jak składanie informacji MDR – komentuje Krzysztof Burzyński.
Zdaniem eksperta należy też się spodziewać, że liczba składanych MDR będzie rosła lawinowo.
– Świadomość rynkowa dotycząca obowiązków raportowania schematów podatkowych jest wciąż znikoma. Gdy w końcu się zwiększy, to informacje MDR zaleją już i tak niedrożny system – przewiduje ekspert.