Jak przypomnieli eksperci z KPMG podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami, przepisy o MDR, czyli raportowaniu schematów podatkowych, są konsekwencją dyrektywy UE (DAC6) - zaczęły obowiązywać w Polsce z początkiem tego roku. Wymagają one od podatników, czy doradców podatkowych, informowania fiskusa o transakcjach, schematach, umowach, które spełniają określone cechy wymienione w przepisach. Celem tych regulacji jest walka z agresywną optymalizacją podatkową.

Partner w zespole podatków międzynarodowych KPMG Michał Niżnik zwrócił uwagę, że we wszystkich państwach UE dyrektywa zacznie obowiązywać od lipca 2020 r., ale Polska zdecydowała się na jej implementację półtora roku wcześniej.

Proces implementacji zakończyły, oprócz Polski, tylko Słowenia i Węgry, w obu tych krajach zmiany wejdą w życie w połowie przyszłego roku. Niektóre państwa jeszcze nie rozpoczęły tego procesu. Przedstawiciel KPMG zaznaczył, ze polskie przepisy o MDR zostały znacząco rozszerzone względem wymogów unijnych - obowiązkiem raportowania są objęte także transakcje krajowe, a nie tylko międzynarodowe, ponadto zgodnie z polskimi regulacjami należy też raportować schematy dotyczące VAT i akcyzy.

"To oznacza, że jesteśmy przez półtora roku króliczkiem doświadczalnym na skalę nie tylko UE, ale całego świata. (...) Aspekt krajowy (raportowania transakcji - PAP) budzi najwięcej wątpliwości wśród polskich przedsiębiorców i doradców" - powiedział Niżnik.

Dodał, że 1 stycznia br. weszły w życie przepisy, których nikt nie potrafił czytać, które nie zostały objaśnione (wyjaśnienia zostały wydane na koniec stycznia br.), a dotyczyły także transakcji, które zdarzyły się w 2018 r. Według niego efekt działania nowych przepisów w Polsce to "jedna wielka masakra".

"Na tę chwilę panuje jeden wielki chaos, nikt nie wie, jak stosować przepisy o MDR, nikt nie wie, jak je interpretować" - powiedział Niżnik.

Zdaniem ekspertów z KPMG szeroki zakres przepisów, brak przygotowania do ich wdrożenia i przewidziane w nich kary (do 21,6 mln zł) są przyczyną "nadraportowania". "Organy dostają zalew informacji, ponieważ większość podatników i część doradców (...) decyduje się raportować więcej niż mniej" - zauważył Niżnik. Informacji tych, uważa ekspert, fiskus nie jest w stanie przetworzyć technicznie, nie wspominając o aspekcie merytorycznym.

Według Niżnika firmy decydują się raportować transakcje, które nigdy nie powinny trafiać do zbioru resortu finansów np. o leasingu operacyjnym samochodów. Zgodnie z przedstawionymi danymi, do 21 października br. do fiskusa trafiło ponad 5 tys. zgłoszeń schematów podatkowych. W ciągu 7 dni od jego zgłoszenia ministerstwo musi wydać tzw. numer schematu podatkowego, ale - jak informuje KPMG - dotąd wydało ich niewiele ponad 400. "Zamiast siedmiu dni oczekuje się na nie nawet ponad pół roku" - powiedział Niżnik.

Partner w KPMG zauważył, że resort finansów zainicjował w zeszłym tygodniu w trybie doraźnym, tzw. forum MDR, podczas którego 200 przedstawicieli biznesu i doradców zebrało się, aby stworzyć grupy robocze zajmujące się wyjaśnieniem przepisów. Niewykluczone - uważa Niżnik - że efektem będzie zmiana przepisów "w taki sposób, aby wszyscy na tym rynku wiedzieli, o co w nich chodzi".

Jak wyjaśnił PAP rzecznik prasowy ministra finansów, inwestycji i rozwoju Paweł Jurek, Forum MDR jest organem opiniodawczo-doradczym i ma na celu przygotowanie opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie przepisów MDR. Poinformował, że w ramach pierwszego posiedzenia Forum MDR powołane zostały cztery grupy robocze, których zakres tematyczny obejmuje odniesienie się do kluczowych definicji, obowiązki podmiotów zobowiązanych do informowania o schematach podatkowych, wpływ regulacji MDR na sektor finansowy, wpływ regulacji MDR na jednostki samorządu terytorialnego.

"Grupy robocze opracują dokumenty, które po przyjęciu przez Forum MDR, będą brane pod uwagę przez Ministerstwo Finansów przy aktualizacji Objaśnień podatkowych MDR lub ewentualnych zmian legislacyjnych w obszarze przepisów MDR. Powołanie Forum MDR stanowi kolejny element w procesie konsultowania przepisów MDR" - podkreślił Jurek.

Jak dodał, wcześniej MF konsultowało założenia przepisów MDR, projekt przepisów, prowadziło też konsultacje podatkowe przed wydaniem objaśnień podatkowych oraz konsultacje projektu objaśnień.

"Obecnie trwają prace legislacyjne domykające implementację przepisów Dyrektywy (...). Część z projektowanych zmian powinna wpłynąć korzystnie na zgłaszane problemy dotyczące wydawania numerów schematom podatkowym" - poinformował rzecznik. Wskazał np. na propozycję delegowania zadań przez szefa KAS na podległe mu organy.