Dłużnikowi trudniej będzie ukryć się przed skarbówką, a do budżetu na pewno nie trafi już podatek od wydobycia gazu łupkowego.
Tak wynika z przyjętych wczoraj przez rząd dwóch projektów ustaw. Pierwszy to nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ma ona na celu uproszczenie obecnych procedur (m.in. trybu rozpatrywania zarzutów i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego). Po zmianach takie postępowanie będzie wszczynane przez elektroniczne doręczenie tytułu wykonawczego organowi egzekucyjnemu (np. komornikowi sądowemu). Poprawione zostaną też przepisy dotyczące egzekucji z majątku wspólnego małżonków.
Przyjęty przez rząd projekt pozwoli też organom m.in. na egzekucję długów przy wykorzystaniu terminali płatniczych, czy też na automatyczne zajęcie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. Z kolei zobowiązany, chcąc spłacić długi, będzie mógł sam sprzedawać ruchomości pod nadzorem komornika. Nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo po upływie dziewięciu miesięcy od ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Reklama
W drugim przyjętym wczoraj projekcie rząd oficjalnie uchylił przyjęte w 2014 r. przepisy o specjalnym podatku węglowodorowym. Przyznano, że wydobycie gazu łupkowego nie osiągnęło do tej pory zakładanego wcześniej poziomu, a więc jakakolwiek danina, która by je obciążała, nie przyniesie budżetowi odpowiednich wpływów. Ten sam projekt zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Od początku 2020 r. zmodyfikowane zostaną zasady składania elektronicznych sprawozdań finansowych przez podmioty niewpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub do rejestru przedsiębiorców. Będą one mogły składać fiskusowi ustrukturyzowane sprawozdania finansowe. Zmiany czekają też na podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od CIT i niezatrudniających żadnych pracowników. Od 15 października br. będą oni mogli składać zeznania CIT-8 w formie papierowej.
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym, i o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyjęte przez Radę Ministrów